TANJA TARVAINEN

Apulaisprofessori

Laskennallisen kuvantamisen ja mallinnuksen apulaisprofessori (tenure track)


Apulaisprofessori Tanja Tarvaisen työryhmä tutkii ja kehittää laskennallisia menetelmiä optisiin ja ultraääntä hyödyntäviin inversio-ongelmiin kuten tomografinen kuvantaminen lähtökohtana Bayesilaset inversiolaskennan menetelmät. Tutkittavat tomografiset menetelmät sisältävät sekä valon käyttöön perustuvia menetelmiä kuten diffuusi optinen tomografia että kytketyn fysiikan kuvantamisen menetelmiä kuten fotoakustinen kuvantaminen. Näiden lisäksi työryhmässä kehitetään mallinnusta ja laskennallisia menetelmiä valon ja ultraäänen käyttäytymisen mallintamiseksi sekä kehitetään prototyyppi laitteistoja uusiin kuvantamismenetelmiin.

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Sovelletun fysiikan laitos

Sähköposti

tanja.tarvainen@uef.fi

Puhelin

040 355 2310

Avainsanat

Opetustehtävät

Nykyinen opetus:
Optimointi: https://moodle.uef.fi/course/view.php?id=3516
Tieteellinen viestintä sovelletussa fysiikassa: https://moodle.uef.fi/course/view.php?id=2948

Aiempi opetus (luennot): Elementtimenetelmät, Mallinnus II
Aiempi opetus (laskuharjoitukset): Tilastolliset inversio-ongelmat, Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi, Elementtimenetelmät, Optimointi, Estimointiteoria, Mallinnus II, Fysiikan peruskurssi A, Fysiikan peruskurssi III

Yhteiskunnalliset tehtävät

Tieteellisten seurojen johtoryhmien jäsenyydet: Suomen Inversioseura (2010-), Suomen Fyysikkoseura (2017-2020).
Tieteellisten seurojen jäsenyydet: Society for Industrial and Applied Mathematics – SIAM, SPIE. The International Society for Optics and Photonics, Suomen fyysikkoseura, Suomen Inversioseura, Photonics Finland, Lääketieteellisen Fysiikan ja Tekniikan Yhdistys.

Tutkimusryhmät ja -projektit

Inversio-ongelmat
Epävarmuuksien mallinnus
Optinen tomografia
Fotoakustinen tomografia
Säteilyn kuljetus

Inversiomallinnuksen ja kuvantamisen huippuyksikkö
PREIN – Fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden lippulaiva
Biolääketieteellisen optisen kuvantamisen ja ultraäänitekniikan laboratorio (OPUS)
ValoMC – Monte Carlo ohjelmisto ja MATLAB toolbox valon kuljetuksen simulointiin biologisessa kudoksessa

Julkaisut SoleCRIS-palvelussa

Tutkimusryhmät

Julkaisut

Tiedostot