TEPPO HUJALA

Professori

Metsäbiotalouden ennakointi


Tutkin monitieteisesti metsäbiotalouteen liittyviä muutoksia esimerkiksi ohjauskeinoissa, liiketoimintamalleissa ja palveluissa. Opetan tulevaisuusajattelua, ennakointimenetelmiä ja laadullista tutkimusta. Osallistun kansainvälisiin tutkimusverkostoihin, edistän avointa tiedettä ja tietämyksen yhteiskehittelyä.

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Metsätieteiden osasto

Sähköposti

teppo.hujala@uef.fi

Puhelin

050 336 7457

Avainsanat

Opetustehtävät

3513165 J: Metsäalan ennakoinnin menetelmät ja sovellukset (5 op)
3510011: Laadullinen tutkimus metsätieteissä (5 op)
3512023: Metsäekonomian ja -politiikan kirjallisuus (3 op)
Yksittäisiä opetusvierailuja opintojaksoilla Innovaatiojohtaminen, Metsäbiotalous, Metsäekonomian ja -politiikan analyysi, Metsäpolitiikka, Monitavoitteisen metsäsuunnittelun menetelmät

Tutkimusryhmät ja -projektit

Itä-Suomen yliopiston metsäbiotaloustutkimuksen ja -koulutuksen kehittäminen 2016-2021
PIENPUU (ERA-Net ForestValue ja BioFuture 2025 -ohjelmat)
ValueConnect (Tandem Forest Values -ohjelma)
Metsien uudet suojelukeinot – Forest Bank (MMM, YM, WWF)

Julkaisut SoleCRIS-palvelussa

Tutkimusryhmät - UEF

PROJEKTIT - UEF

Linkit

Julkaisut

Tiedostot