Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi -hanke

01.04.2022 - 30.04.2023
Hanketta kutsutaan myös nimellä ArtWell.

Hanketta rahoitetaan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan VN-TEAS-rahoituksella.
Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talo, Taideyliopisto sekä Kulttuurihyvinvointipooli.

Lääketalouden ja vaikuttavuuden tutkimusryhmä

Lääketalouden ja vaikuttavuuden tutkimusryhmän tutkimuksen ensisijaisena tutkimuskohteena ovat lääkehoitojen ja muiden terveydenhuollon menetelmien sekä politiikkatoimenpiteiden arviointi ja vaikuttavuustutkimus (esimerkiksi terveyteen liittyvän elämänlaadun, terveydenhuollon kustannusten sekä to...

Matti Höytö

Innovaatiotoiminnan erityisasiantuntija, Toiminnanohjaus ja laatu

Meri Kytö

Yliopistotutkija, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Nina Heiskanen

Yliopisto-opettaja, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto