Tarkenna hakuasi

Alkuvoima - Älykäs sopeutuminen Pohjois-Karjalan maaseudulla profiilikuva

Alkuvoima - Älykäs sopeutuminen Pohjois-Karjalan maaseudulla

Projekti
Päättynyt 01.06.2021 - 31.05.2023
Karjalan tutkimuslaitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Maaseuturahasto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Alkuvoima - Älykäs sopeutuminen Pohjois-Karjalan maaseudulla rahoittajan logo

Esiselvityksessä tuotetaan tietoa ja etsitään ratkaisuja Pohjois-Karjalan maaseudun elinvoiman vahvistamiseksi älykkään sopeutumisen näkökulmasta. Selvityksessä tarkastellaan, miten väestöltään vähenevillä ja ikääntyvillä alueilla opitaan hallitsemaan muutoksia ja etsimään uusia ratkaisuja elinvoimaan. Esiselvityksen päätavoitteena on tuottaa kuva siitä, miten Pohjois-Karjalan maaseutualueilla on mahdollista hallita muutosta ja etsiä uusia mahdollisuuksia palvelujen saatavuuden, saavutettavuuden ja monipuolistamisen lisäämiseksi älykkäällä sopeutumisella ja esittää toimenpide-ehdotuksia älykkään sopeutumisen soveltamismahdollisuuksista.

Kaikista Pohjois-Karjalan kunnista laaditaan sopeutumisprofiilit, jotka koostuvat tilastoihin ja indikaattoreihin perustuvasta tarkastelusta, strategioiden ja dokumenttien analyysistä. Kuntien sopeutumisprofiileissa tarkastellaan väestörakenteen ja -kehityksen vaikutuksia palvelutarpeisiin ja palvelujen tarjontaan sekä elinkeinotoimintaan. Selvityksessä kartoitetaan kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden näkemykset palvelujen kehittämistarpeista ja yhteistyöstä kolmannen sektorin ja yritysten kanssa. Lisäksi selvitetään yritysten roolia maaseudun lähipalvelujen tuottajana. Paikallisen tason sopeutumisen lisäksi selvitetään aluetason strategisia valintoja ja otetaan huomioon älykkään sopeutumisen näkökulmasta valmisteilla oleva uusi maakuntaohjelma.

Selvitystyö tukee älykästä sopeutumista Pohjois-Karjalan maaseudulla tuomalla hyviä esimerkkejä älykkään sopeutumisen toimintamalleista muualta Suomesta ja Euroopasta. Selvitystyön jälkeen laaditaan toimenpide-ehdotuksia älykkäästä sopeutumisesta ja palvelujen uusimuotoisista palveluratkaisuista Pohjois-Karjalan maaseutualueilla.

Toteuttajat: Alue- ja kuntatutkimuskeskus SPATIA ja Karelia-ammattikorkeakoulu

Ajankohtaista

Avainsanat