Tarkenna hakuasi

FINSCI - Tieteestä kaikkien pääomaa profiilikuva

FINSCI - Tieteestä kaikkien pääomaa

Projekti
01.11.2022 - 31.07.2026
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Filosofinen tiedekunta

Suomalainen tiedepääoma ja sen kasvattaminen

Itä-Suomen yliopiston osahankkeen johtaja on kasvatustieteen professori Sari Havu-Nuutinen. Hänen tutkimusryhmänsä keskittyy erityisesti lasten ja heidän vanhempiensa tiedepääoman selvittämiseen ja kehittämiseen kouluissa. Tutkimusryhmän tavoitteena on kartoittaa peruskouluikäisten lasten vanhempien käsityksiä tieteestä ja tieteen merkityksestä sekä heidän antamastaan tuesta lastensa tiedekasvatuksessa. Toisena tavoitteena on toteuttaa 2–3 luokan oppilaille luokkahuoneinterventiota tiedepääoman kehittämiseksi sekä selvittää lasten tiedepääomaa sekä heidän päätöksentekoprosessejansa ohjaavia fysiologisia ja kognitiivisia tekijöitä arkipäiväisten ongelmien ratkaisemisessa liittyen mm. vettä, energiaa ja ravintoa koskeviin kysymyksiin. Ryhmä suunnittelee, pilotoi ja toteuttaa yhteistyökumppaniensa kanssa vanhempien/huoltajien tiedepääomakyselyn sekä koulujen interventiot. Tämän tutkimusryhmän vahvuus on erityisesti alkuopetuksen ja luonnontieteiden opetuksen tuntemus sekä ymmärrys erilaisista ja inklusiivista oppimisympäristöistä.

Hankkeessa on keskeisinä partnereina mukana Turun yliopisto, Helsingin yliopisto sekä tiedekeskus Heureka ja Suomen tiedekeskusverkosto.

Yhteistyö

Avainsanat