Tarkenna hakuasi

Itä-Suomen yliopiston tekniikan koulutus (UEFDI), Pohjois-Savo profiilikuva

Itä-Suomen yliopiston tekniikan koulutus (UEFDI), Pohjois-Savo

Projekti
01.10.2023 - 30.09.2026
Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Itä-Suomen yliopiston tekniikan koulutus (UEFDI), Pohjois-Savo rahoittajan logo Itä-Suomen yliopiston tekniikan koulutus (UEFDI), Pohjois-Savo rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Johtajat

Teknologiateollisuuden alalla tarvitaan tulevan vuosikymmenen aikana kymmeniätuhansia korkeakoulutettuja osaajia. Itä-Suomessa kasvaneeseen tarpeeseen vastaavat erityisesti syksyllä 2023 alkavat omaleimaiset tekniikan alan koulutukset, jotka kouluttavat Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savoon uusia osaajia elinkeinoelämän tarpeisiin. Yliopiston vahva luonnontieteellis-tekninen koulutus muuttuu entistä enemmän elinkeinoelämän tarpeisiin vastaavaksi. Itä-Suomen yliopisto Suomen monialaisimpana yliopistona tuo myös mahdollisuuden uudenlaisiin opintosisältöihin, joita hankkeen aikana pääsemme kehittämään opiskelijoiden sivuainevalintojen kautta. Tämä 3-vuotinen hanke alkaa samaan aikaan kun ensimmäiset tekniikan opiskelijat aloittavat opintonsa Itä-Suomen yliopiston uusissa tekniikan koulutuksissa. Kaikkiaan n. 200 tekniikan alan opiskelijaa aloittaa opinnot syksyllä 2023. Tämä koostuu seuraavista opiskelijamääristä: koulutusohjelmat Teknillinen fysiikka Kuopion kampuksella, Kestävät teknologiat Joensuussa ja Fotoniikka Joensuussa ottavat 105 uutta opiskelijaa yhteishaun kautta. Tekniikan opintoihin siirtyy sisäisesti 43 opiskelijaa ja englanninkielisissä opinnoissa aloittaa 40 opiskelijaa syksyllä 2023. Lisäksi tekniikan tohtorin koulutuksessa aloittaa kaksi opiskelijaa. Tämä mahdollistaa hankkeen työpakettien pilotoinnin käynnissä olevassa koulutuksessa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää työelämäyhteistyötä alueen elinkeinoelämän kanssa, luoda kestävä pohja naisten innostamiseksi tekniikan alan opintoihin, ja luoda polut ammattikorkeakoulujen kanssa DI-ohjelmiin hakeutumiselle. Alueiden elinkeinoelämän kanssa tehdään työelämäyhteistyön kehittämistä, opiskelijarekrytointiin luodaan innostavia uusia käytänteitä, jotka innostavat nuoria hakeutumaan alalle ja ammattikorkeakoulujen kanssa koordinoidaan jatkokoulutusmahdollisuuksia olemassa oleviin insinööriohjelmiin. Opiskelijoiden sitoutumista Itä-Suomen tuetaan yrityksissä tehtävien harjoitteluiden ja kesätöiden kautta, jotka alkavat jo hankkeen toteutusaikana. Tekniikan kandidaatin tutkielmat tulevat ajankohtaisiksi vuonna v. 2026, jota pääsemme pilotoimaan hankkeen aikana. Ensimmäiset englanninkielisten tekniikan ohjelmien DI-tutkinnot valmistuvat hankkeen aikana ja DI-töiden elinkeinoelämäyhteydet ovat v. 2025 hankkeen pilotoitavana. Hankkeen tavoitteena on tukea kv-osaajien jäämistä Itä-Suomen alueelle. Opiskelijajärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö tukee myös tätä tavoitetta. Hankkeeseen liittyy myös koulutusinfran kehittäminen tekniikan alan soveltavia ja syventäviä kursseja varten. Projektitöiden ja ryhmätöiden tekeminen laboratorioissa vaatii uutta laitteistoa, joita haetaan erillisessä infrahakemuksessa. Hanketta toteutetaan yhtä aikaa Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa, mutta tässä haettu rahoitus kohdistuu Kuopion kampuksen toimintojen kehittämiseen. Hankkeen toimenpiteet hyödyttävät molempien maakuntien yritystoimintaa ja alueiden kehittymistä.