Lääketalouden ja vaikuttavuuden tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä

Lääketalouden ja vaikuttavuuden tutkimusryhmän tutkimuksen ensisijaisena tutkimuskohteena ovat lääkehoitojen ja muiden terveydenhuollon menetelmien sekä politiikkatoimenpiteiden arviointi ja vaikuttavuustutkimus (esimerkiksi terveyteen liittyvän elämänlaadun, terveydenhuollon kustannusten sekä toiminta- ja työkyvyn näkökulmista). Käynnissä olevissa projekteissa tutkitaan reaalimaailman aineistoja, kuten rekisteri-, digi-, genomi- ja sähköisiä potilastietoja yhdistäen seuraavia tutkimusteemoja:
– Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja hoito
– Sydän- ja verisuonisairauksien hoito
– Polven nivelrikon ehkäisy ja hoito
– Työterveyshuollon asiakasohjausmallin vaikuttavuus

Lisäksi käynnissä on tutkimus, jossa tutkitaan väestön preferenssejä ja maksuhalukkuutta ympäristöystävällisempiin lääkkeisiin liittyen. Tutkimusryhmä tekee yhteistyötä useiden eri Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmien sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on tuottaa vaikuttavuustietoa ja kehittää terveydenhuoltojärjestelmää kohti vaikuttavuusperusteisuutta.

Ryhmän kuvaus

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyö UEF:n tutkimusryhmien kanssa

Yhteistyökumppanit