Tarkenna hakuasi

Lääketalouden ja vaikuttavuuden tutkimusryhmä profiilikuva

Lääketalouden ja vaikuttavuuden tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä
01.01.2010 -
Farmasian laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Johtajat

Lääketalouden ja vaikuttavuuden tutkimusryhmä (PHORU) on fokusoitunut lääkehoitojen ja muiden terveydenhuollon menetelmien sekä politiikkatoimenpiteiden HTA-arviointiin ja vaikuttavuuden arviointiin (esimerkiksi terveyteen liittyvän elämänlaadun, terveydenhuollon kustannusten sekä toiminta- ja työkyvyn näkökulmista). Lisäksi tutkimusryhmä kehittää näissä arvioinneissa tarvittavia menetelmiä. Tutkimuksessa hyödynnetään laaja-alaisesti erilaisia aineistoja, kuten esimerkiksi sähköisiä potilas-, rekisteri- ja omiikkatietoja.

Tällä hetkellä käynnissä on hankkeita, joissa tutkitaan

  • Kardiometabolisten ja muistisairauksien riskin ennustamista, niiden ehkäisyn ja hoidon vaikuttavuutta sekä terveystaloudellisia seuraamuksia.
  • Terveydenhuollon vaikuttavuuden vertaiskehittämisessä tarvittavia menetelmiä ja niiden implementoimista käytäntöön.
  • Työkykypainotettujen elinvuosien arvioinnissa tarvittavia menetelmiä (yhteistyössä australialaisen Monash Universityn kanssa).
  • Työterveyshuollon vaikuttavuutta.
  • Terveyden edistämisessä ja terveydenhuollossa käytettävien digitaalisten applikaatioiden ja tekoälyratkaisujen vaikuttavuutta.

Tutkimusryhmä tekee yhteistyötä useiden eri Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmien sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden sekä hyvinvointialueiden kanssa. Tutkimuksen ja kehittämistoimien keskeisenä tavoitteena on tuottaa vaikuttavuustietoa ja kehittää terveydenhuoltojärjestelmää kohti vaikuttavuusperustaisuutta.

Projektit

Yhteistyö

Avainsanat