Lääketalouden ja vaikuttavuuden tutkimusryhmä

Lääketalouden ja vaikuttavuuden tutkimusryhmän ensisijaisena tutkimuskohteena ovat lääkehoitojen ja muiden terveydenhuollon menetelmien sekä politiikkatoimenpiteiden arviointi ja vaikuttavuustutkimus (esimerkiksi terveyteen liittyvän elämänlaadun, terveydenhuollon kustannusten sekä toiminta- ja työkyvyn näkökulmista). Käynnissä olevissa projekteissa tutkitaan reaalimaailman aineistoja, kuten rekisteri-, digi-, genomi- ja sähköisiä potilastietoja yhdistäen seuraavia tutkimusteemoja:
– Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja hoito
– Sydän- ja verisuonisairauksien hoito
– Polven nivelrikon ehkäisy ja hoito
– Alzheimerin tauti ja muut muistisairaudet

Lisäksi käynnissä on tutkimus, jossa tutkitaan väestön arvotuksia ja preferenssejä ympäristöystävällisempiin lääkkeisiin liittyen. Tutkimusryhmä tekee yhteistyötä useiden eri Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmien sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on tuottaa vaikuttavuustietoa ja kehittää terveydenhuoltojärjestelmää kohti vaikuttavuusperusteisuutta.