Tarkenna hakuasi

Lapsen intensiivinen tuki (LINTU) profiilikuva

Lapsen intensiivinen tuki (LINTU)

Projekti
01.03.2023 - 31.05.2025
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Lapsen intensiivinen tuki (LINTU) rahoittajan logo

Johtajat

Esittelykuva ryhmästä Lapsen intensiivinen tuki (LINTU)

Lapsen INtensiivisen TUen (LINTU) kehittäminen ProVaka päiväkodeissa

LINTU tutkimushankkeessa tutkitaan tehokkaita tapoja tukea varhaiskasvatusikäisten lasten myönteistä käyttäytymistä sekä opettaa varhaiskasvatuksessa tarvittavia sosiaalisia taitoja. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kahden teoreettisesti perustellun käyttäytymisen tukemisen mallin (videoitsemallinnus; VIM sekä check in check out; CICO) käytettävyyttä ja vaikuttavuutta lasten ongelmalliseksi koettuun käyttäytymiseen suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksessa lapsen intensiivinen tuki rakennetaan osaksi varhaiskasvatuksen ProVaka toimintakulttuuria. Tuessa painottuu ennaltaehkäisevä työote sekä joustavat ja yksilöllisesti vahvistuvat tuen muodot. Tutkimus toteutetaan kokeellisena yksittäistapaustutkimuksena.

Avainsanat