Tarkenna hakuasi

Metsät ja onnellisuus profiilikuva

Metsät ja onnellisuus

Projekti
02.01.2023 - 31.12.2025
Metsätieteiden osasto, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Itä-Suomen yliopisto

Metsät ja onnellisuus rahoittajan logo

Muut rahoittajat

Metsät ja onnellisuus rahoittajan logo

Yhteyshenkilöt

Esittelykuva ryhmästä Metsät ja onnellisuus

Kuva: Jerin Thamby/UEF - Syksy Kolin kansallispuistossa

Suomalaiset ovat maailman onnellisin kansa – Tekevätkö metsät meistä onnellisempia? 

Mitä tunteita suomalaiset metsät sinussa herättävät? Tekeekö jokin tietty metsä sinut onnelliseksi? Suomalaiset on jälleen kerran nostettu maailman onnellisimmaksi maaksi. Ajatteletko, että suomalaisten vahva side metsiin osaltaan selittää suomalaisten onnellisuutta?

Koronapandemian aikaan jolloin sosiaalinen media täyttyi metsissä ulkoilevien suomalaisten kuvista  tutkijat kiinnostuivat metsien vaikutuksesta  onnellisuuteen ja hyvinvointiin. Itä-Suomen yliopiston uuden projektin “Metsät ja onnellisuus” päämääränä on lisätä ymmärrystä ihmisten hyvinvoinnista tutkimalla metsien ja onnellisuuden välistä suhdetta.

Suomi on yksi maailman onnellisimmista maista ja tämä tutkimus pyrkii määrittämään metsien ja onnellisuuden välistä suhdetta Suomessa asuvien suomalaisten ja ulkomaalaisten keskuudessa.

Valtakunnallinen verkkokysely metsien tuottamasta onnellisuudesta ja onnettomuudesta on nyt avoin kaikille Suomessa asuville lokakuuhun 2023 asti. Kyselyyn voi vastata suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi. Kyselyyn osallistuminen tarjoaa kiehtovan matkan metsäyhteyden ymmärtämiseen, antamalla mahdollisuuden pohtia omaa metsäsuhdettaan. Kysely on jaettu neljään osaan, jotka keskittyvät vastaajan metsävierailuihin, onnellisuutta ja onnettomuutta tuottavien metsien ominaisuuksiin sekä vastaajan yleiseen näkemykseen onnellisuudesta.

Tämän tutkimuksen avulla opimme ymmärtämään, millä keinoin metsien tuottamaa hyvinvointia voisi edelleen kehittää Suomessa. Tietoa voidaan soveltaa metsien käsittelyn suunnittelussa yhtä lailla kaupungeissa kuin maaseutuympäristöissä.

Logo: Bharath M.R.

Ajankohtaista

Yhteistyö

 • Pyyntö osallistua tutkimukseen

  Kutsumme Teidät osallistumaan tutkimukseemme, jossa selvitetään metsien ja onnellisuuden yhteyttä Suomessa. Sovitte tutkimukseen, koska olette yli 15-vuotias ja asutte tällä hetkellä Suomessa. Tarvitessanne saatte lisätietoja yhteyshenkilöltä. Ennen vastaamista tutkimuskysymyksiin, pyydämme Teiltä  suostumustanne tutkimukseen osallistumiseen.

  Vapaaehtoisuus

  Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Voitte keskeyttää osallistumisen milloin tahansa vastaamisen aikana, mutta vastausten lähettämisen jälkeen se ei ole enää mahdollista, koska yksittäisiä osallistujia ei ole jälkeenpäin mahdollista jäljittää tiedoista.

  Tutkimuksen tarkoitus

  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia metsäonnellisuuden käsitettä ja sitä kautta kehittää metsäonnellisuusindeksi. Kysely tarjoaa vastaajalle mahdollisuuden pohtia henkilökohtaista suhdettaan metsään.

  Tutkimuksen edistyminen

  Vastaaminen kestää noin 30-50 minuuttia, riippuen siitä, kuinka huolellisesti mietitte vastauksia ja kuinka laajasti vastaatte. Kyselylomake sisältää sekä monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä. Teidän ei tarvitse antaa pitkiä, viimeisteltyjä vastauksia avoimiin kysymyksiin. Kaikki vastaukset ovat anonyymejä.

  Tutkimustulosten tiedottaminen

  Tutkimuksen tulokset julkaistaan ​​tutkimusartikkeleissa, väitöskirjoissa ja hankkeen verkkosivuilla.

  Tutkimusprojektin kesto

  2023-2025

  Lisätiedot

  Jos Teillä on kysyttävää tutkimuksesta, voitte olla yhteydessä suoraan projektin johtajaan, FT Eeva-Stiina Tuittilaan (eeva-stiina.tuittila@uef.fi).

  Tutkijoiden yhteystiedot

  Professori Eeva-Stiina Tuittila, Itä-Suomen Yliopisto, metsätieteiden osasto, PL 111, 80101 Joensuu. eeva-stiina.tuittila@uef.fi (suomeksi)

  Syamili M S, Väitöskirjatutkija, Itä-Suomen Yliopisto, metsätieteiden osasto, PL 111, 80101 Joensuu. syamili.manoj@uef.fi (englanniksi)

  Tuomo Takala, Apurahatutkija, Itä-Suomen Yliopisto, metsätieteiden osasto, PL 111, 80101 Joensuu.  tuomo.takala@uef.fi (suomeksi ja ruotsiksi)

  Aino Korrensalo, Tohtorintutkija, Ympäristö- ja biologian laitos, Itä-Suomen Yliopisto, P.O. Box 111, 80101 Joensuu. aino.korrensalo@uef.fi  (suomeksi ja ruotsiksi)

  Henkilötietojen Käsittely Tutkimuksessa

  Tässä tutkimuksessa käsitellään Teitä koskevia henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön (EU:n yleinen tietosuoja-astus, 679/2016, ja voimassa oleva kansallinen lainsäädäntö) mukaisesti. Seuraavassa kuvataan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat:

  Henkilötiedot: Teistä kerätään kyselyssä seuraavat henkilötiedot: sukupuoli-identiteetti, ikä, kulttuuri-identiteetti, ammatti, koulutustausta, muuttotiheys, metsäomistus ja terveydentila. Kysymys terveydentilastanne ei ole pakollinen kysymys. Yhteystietoja ei kysytä.

  Henkilötietojenne käsittelyn tarkoitus on: Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tieteellistä tutkimusta, jonka tarkoituksena on paljastaa metsän ja onnellisuuden välinen yhteys. Kerätyt henkilötiedot voivat toimia mahdollisena taustamuuttujana, joka voi joko vaikuttaa koettuun onnellisuuteen tai suhteeseesi metsään. Kysymys terveydentilastanne ei ole pakollinen kysymys. Otimme sen mukaan, koska onnellisuus ja hyvinvointi yhdistettiin usein sairauden puuttumiseen. Tietoja käytetään myös metsäonnellisuusindeksin kehittämiseen.

  Mitä henkilötiedoillenne tapahtuu tutkimuksen päätyttyä: Tutkimuksen aineisto anonymisoidaan ja arkistoidaan Suomen Metsämuseo Luston arkistoon.

  Tietojen luovuttaminen tutkimusrekiseristä

  Anonymisoitua aineistoa voidaan luovuttaa hankkeen yhteistyötyökumppaneille. Aineistoa luovutetaan vain tutkimuskäyttöön. Tietojanne ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

  Henkilörekisteri

  Koska henkilötietojanne käsitellään tässä tutkimuksessa, niin olette rekisteröity tutkimuksen aikana muodostuvassa henkilörekisterissä.

  Rekisteröitynä Teillä on oikeus: (Voitte käyttää oikeuksianne ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.)

  • saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
  • tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos katsotte, että henkilötietojanne on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti

  Tämä tutkimus ei kerää yhteystietoja tai tunnistettavia henkilötietoja. Kun vastaus on lähetetty, yksittäisiä vastauksia ei voi seurata, koska se on anonyymi. Koska rekisteröityä ei voida tunnistaa, oikeus saada, oikaista, poistaa ja rajoittaa henkilötietojen käyttöä, sekä mahdolliset ilmoitusvelvollisuudet ja tiedonsiirto-oikeus eivät koske tässä tutkimuksessa.

  Tutkimusaineiston käsittely

  Teiltä kerättyä tietoa ja tutkimusmateriaalia käsitellään luottamuksellisesti lain edellyttämällä tavalla. Tässä tutkimuksessa rekisteröityä ei pystytä tunnistamaan, koska emme kerää yhteystietoja tai tunnistettavia henkilötietoja. Tulokset raportoidaan yleisellä tasolla, jotta yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa.

  Tutkimustiedot ja yhteystiedot säilytetään suojatusti Itä-Suomen yliopiston palvelimella vuosina 2023–2030, minkä jälkeen ne poistetaan palvelimelta.

  Mitä henkilötiedoillesi tapahtuu tutkimuksen lopussa

  Tutkimusaineisto on anonymisoitu ja arkistoitu Suomen metsämuseo Luston arkistoon.

  Materiaalia voidaan käyttää myöhemmin muihin tutkimuksiin. Arkistoinnin jälkeen aineistoa hallinnoi Lusto, joka myöntää luvat aineiston käyttöön tutkimustarkoituksiin.

   

Avainsanat