Tarkenna hakuasi

Monitoimijainen sosiaalityö vankilasta vapautuvan tukena digitalisoituvassa yhteiskunnassa (VAPAA) profiilikuva

Monitoimijainen sosiaalityö vankilasta vapautuvan tukena digitalisoituvassa yhteiskunnassa (VAPAA)

Projekti
01.01.2024 - 31.12.2025
Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Monitoimijainen sosiaalityö vankilasta vapautuvan tukena digitalisoituvassa yhteiskunnassa (VAPAA) rahoittajan logo

Hanketta johtaa Laurea-ammattikorkeakoulu ja siinä on Itä-Suomen yliopiston lisäksi mukana Pohjois-Savon hyvinvointialue ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialue. Lisäksi aineistonkeruuta toteutetaan kahdeksalla muulla hyvinvointialueella.

VTR-rahoitteisen tutkimushankkeen lähtökohtana on aiempiin tutkimuksiin perustuva havainto siitä, että vapautuvat vangit jäävät varsin usein vaille tarvitsemiaan palveluita ja monesti heiltä puuttuu myös yhteys julkiseen sosiaalityöhön. Tässä tutkimuksessa selvitämme, miten monitoimijainen sosiaalityö voi olla rikostaustaisten asiakkaiden tukena vankilasta vapautumisen nivelvaiheessa.

Kysymystä lähestytään aiemmissa tutkimuksissa löydettyjen vaikuttavien toimintatapojen, sosiaalityön ammatillisen kokemuksen, vertaistukemisen ja kokemusasiantuntijuuden sekä kunnissa ja hyvinvointialueilla kehitettyjen toimintamallien avulla.

Tutkimuksessa kysytään:

  • Millaisen toimintatavat ovat tutkimuksissa osoittautuneet vaikuttaviksi rikollisuudesta irrottautumisen ja yhteiskuntaan kiinnittymisen kannalta?
  • Mitä mahdollisuuksia ja haasteita sosiaalityöntekijät näkevät vankilasta vapautumisen nivelvaiheen monitoimijaisessa sosiaalityössä rikollisuudesta irrottautumisen ja yhteiskuntaan kiinnittymisen kannalta ja mikä on digitalisaation merkitys tässä?
  • Miten koulutetut kokemusasiantuntijat voivat olla nivelvaiheessa vapautuvan vangin tukena, ja miten kokemusasiantuntijakoulutus tukee rikollisuudesta irrottautumista ja yhteiskuntaan kiinnittymistä?
  • Millaisia toimintamalleja vapautuvien vankien kanssa tehtävään sosiaalityöhön on kehitetty kunnissa ja hyvinvointialueilla?

Hanketta johtaa Laurea-ammattikorkeakoulu ja siinä on Itä-Suomen yliopiston lisäksi mukana Pohjois-Savon hyvinvointialue ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialue. Lisäksi aineistonkeruuta toteutetaan kahdeksalla muulla hyvinvointialueella.

 

 

Yhteistyö

Tiedostot

1 kappaletta

Avainsanat

Professorit

Tutkijat

Muut ryhmän jäsenet