PEICAS: Autismikirjon lasten vuorovaikutus luokkatovereiden kanssa inklusiivisessa luokassa

01.09.2019 - 31.08.2023

Tutkimusryhmä

PEICAS on Itä-Suomen yliopiston koordinoima ja Suomen Akatemian rahoittama kansainvälinen ja monitieteinen tutkimushanke. Nelivuotinen hanke alkoi syyskuussa 2019 ja sen tarkoituksena on kehittää ymmärrystä ja keinoja tukea autismikirjon lasten sosiaalista osallisuutta inklusiivisissa luokissa.

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Suomen Akatemia

PEICAS: Autismikirjon lasten vuorovaikutus luokkatovereiden kanssa inklusiivisessa luokassa rahoittajan logo

Autismikirjon lapset käyvät kouluaan yhä useammin yleisopetuksen luokissa, mikä niin mahdollistaa kuin haastaa heidän sosiaalista osallistumistaan. Sellaista tutkimusta, joka keskittyisi autismikirjon ja tyypillisesti kehittyvien lasten onnistuneeseen vertaisvuorovaikutukseen luonnollisissa koululuokissa ja jossa myös lasten näkökulmat tutkimuksessa huomioitaisiin, on kuitenkin vähän.

TAVOITTEET

1) KATSEEN KÄYTÖN TUTKIMUS Silmänliiketutkimuksen keinoin selvitetään, miten autismikirjon ja tyypillisesti kehittyvät lapset käyttävät katsettaan vertaisvuorovaikutuksessa.

2) ONNISTUMISTEN YMMÄRTÄMINEN Multimodaalisella vuorovaikutusanalyysilla selvitetään, miten autismikirjon ja tyypillisesti kehittyvät lapset käyttävät moninaisia vuorovaikutusresursseja osallistuessaan onnistuneeseen vertaisvuorovaikutukseen.

3) LASTEN NÄKÖKULMIEN TAVOITTAMINEN Videoavusteisten huomioiden (VSA) avulla lapset osallistuvat onnistuneiden vuorovaikutustilanteiden sanoittamiseen sekä vertaisvuorovaikutuksen tukemisen ideointiin inklusiivisissa luokissa.

Avainsanat

Ajanjakso

01.09.2019 - 31.08.2023

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

Linkit