Tarkenna hakuasi

PEICAS: Autismikirjon lasten vuorovaikutus luokkatovereiden kanssa inklusiivisessa luokassa profiilikuva

PEICAS: Autismikirjon lasten vuorovaikutus luokkatovereiden kanssa inklusiivisessa luokassa

Projekti
01.09.2019 - 31.12.2024
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

PEICAS: Autismikirjon lasten vuorovaikutus luokkatovereiden kanssa inklusiivisessa luokassa rahoittajan logo

PEICAS on Itä-Suomen yliopiston koordinoima ja Suomen Akatemian rahoittama kansainvälinen ja monitieteinen tutkimushanke. Nelivuotinen hanke alkoi syyskuussa 2019 ja sen tarkoituksena on kehittää ymmärrystä ja keinoja tukea autismikirjon lasten sosiaalista osallisuutta inklusiivisissa luokissa.

Johtajat

Autismikirjon lapset käyvät kouluaan yhä useammin yleisopetuksen luokissa, mikä niin mahdollistaa kuin haastaa heidän sosiaalista osallistumistaan.PEICAS-hankkeessa tutkitaan, miten vertaisvuorovaikutus onnistuu näissä luonnonympäristöissä sekä kehitetään keinoja tukea autismikirjon lasten sosiaalista osallisuutta inklusiivisissa luokissa.  PEICAS on Itä-Suomen yliopiston koordinoima ja Suomen Akatemian rahoittama kansainvälinen ja monitieteinen tutkimushanke.

Hankkeen tavoitteet

1) KATSEEN KÄYTÖN TUTKIMUS Silmänliiketutkimuksen keinoin selvitetään, miten autismikirjon ja tyypillisesti kehittyvät lapset käyttävät katsettaan vertaisvuorovaikutuksessa.

2) ONNISTUMISTEN YMMÄRTÄMINEN Multimodaalisella vuorovaikutusanalyysilla selvitetään, miten autismikirjon ja tyypillisesti kehittyvät lapset käyttävät moninaisia vuorovaikutusresursseja osallistuessaan onnistuneeseen vertaisvuorovaikutukseen.

3) LASTEN NÄKÖKULMIEN TAVOITTAMINEN Videoavusteisten huomioiden (VSA) avulla lapset osallistuvat onnistuneiden vuorovaikutustilanteiden sanoittamiseen sekä vertaisvuorovaikutuksen tukemisen ideointiin inklusiivisissa luokissa.

Avainsanat