Tarkenna hakuasi

SOLA Yhteiskunnan sosiaalisen laadun arviointi, hyvinvoinnin vahvistaminen ja kustannukset profiilikuva

SOLA Yhteiskunnan sosiaalisen laadun arviointi, hyvinvoinnin vahvistaminen ja kustannukset

Projekti
01.05.2022 - 31.10.2024
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

SOLA Yhteiskunnan sosiaalisen laadun arviointi, hyvinvoinnin vahvistaminen ja kustannukset rahoittajan logo

SOLA Yhteiskunnan sosiaalisen laadun arviointi, hyvinvoinnin vahvistaminen ja kustannukset

1.5.2022 -31.10.2024

SOLA MATRISSI:

Hankkeen tavoitteena on kehittää yhteiskunnan sosiaalisen laadun seurantaan Solalaskentatyökalua ja suunnata sen painopis tettä hyvinvoinnin vahvistumisen ja edellytysten mittaamiseen. Laskentatyökalun avulla sähköisen hyvin vointikertomuksen yhteydessä on mahdollista arvioida ilmiöiden ja toimenpiteiden taloudellisia vaikutuksi

SOLA -Projekti toimii:

Hankkeen tavoitteena on kehittää yhteiskunnan sosiaalisen laadun seurantaan Solalaskentatyökalua ja suunnata sen painopistettä hyvinvoinnin vahvistumisen ja edellytysten mittaamiseen. Laskentatyökalun avulla sähköisen hyvinvointikertomuksen yhteydessä on mahdollista arvioida ilmiöiden ja toimenpiteiden taloudellisia vaikutuksi www.hyvaks.fi.

SOLA -hankkeen ratkaisut:

 • Sola-laskentatyökalu perustuu tieteelliseen tutkimukseen
 • Vertailukelpoisten indikaattoreiden avulla arvioidaan vaikutuksia yksilön, läheisten ja yhteisön tasolla.
 • Arviot tarjotaan yhden, viiden ja kymmenen vuoden aikajanalla.
 • Työkalun avulla on mahdollista hahmottaa hyvinvoinnin vahvistamisen tekijöitä, edellytyksiä ja toisaalta vahvistamisesta koituvia säästöjä. Sola-laskentatyökalu on hankkeen lopussa tarjolla avoimesti kaikille Innokylän kau

SOLA Yhteiskunnan sosiaalisen laadun arviointi, hyvinvoinnin vahvistaminen ja kustannukset:

Sola-laskentatyökalu perustuu sosiaalisen laadun malliin, jota on tutkittu aiemmin Suomen Akatemian tieteellisessä PROMEQ-projektissa ja kehitetty Keski-Suomen sairaanhoitopiirin EPTT-hankkeessa. Tutkimuksessa esitetty viitekehys ja systemaat[1]tinen työskentelymalli voivat tukea mm. uudenlaista tapaa toimia ja vaikuttaa moniammatillisesti rakenteisiin.

Matriisin piirteet: 

 • Vertailukelpoisten indikaattoreiden avulla arvioidaan vaikutuksia yksilön, läheisten ja yhteisön tasolla.
 • Arviot tarjotaan yhden, viiden ja kymmenen vuoden aikajanalla.
 • Työkalun avulla on mahdollista hahmottaa hyvinvoinnin vahvistamisen tekijöitä, edellytyksiä ja toisaalta vahvistamisesta koituvia säästöjä.

SOLA-hankkeen tavoitteet:

 1. SOLA 2.0-laskentamatriisi tukee kokonaisvaltaista hyvinvoinnin tarkastelua kunnissa ja hyvinvointialueilla 5/2022-10/2023.
 2. Hyvinvointiosaaminen kunnissa ja hyvinvointialueilla vahvistuu Sola 2.0 laskentamatriisin avulla 1/2023-10/2024.
 3. Sola-matriisi 2.0 laajenee kansalliseksi ja on kuntien ja hyvinvointialueiden tietojohtamisen osana 5/2022-10/2024.

Toimenpiteiden kokonaisuudet:

 1. Sola kehitettään yhteistyössä pilottikuntien, hyvinvointialueiden ja sosiaalisen investointien/hankkeiden kanssa; prosessiarviointi seuraa tiivisti matriisin kehittämistä 5/2022-10/2023
 2. Verkkokoulutus hyvinvoinnista, tietojohtamisesta ja SOLA-matriisista, mahdollistamaan hyvinvointi osaamisen vahvistamista 1/2023-10/2024
 3. Yhteistyötä käynnistetään ja ylläpidetään hyvinvointikertomuksen ja – mittaamisen kiinnostuneiden tahojen kanssa 5/2022-10/2024 Matriisin digitalisoinnin esivalmistelu 6/2023- 10/2024
 4. Viestintä tukee tavoitteiden saavuttamista SOLA-laskentamatriisi on hankkeen lopussa tarjolla Innokylän kautta avoimesti kaikille.

Yhteistyö:

Yhteistyö Keski-Suomen hyvinvointialueen koordinoima Sola-hanke toteutetaan Sosped keskuksen ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Yhteistyössä projektissa ovat Jyväskylä, Tampere, Kuopio, Petäjävesi, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvoin[1]tialueet sekä Keski-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus KOSKE.

”Järjestelmällinen viitekehys
sosiaaliselle kestävyydelle, yhteisesti
kehitetty käyttäjien kanssa.”
– Heli Hätönen, STM
”Sola-laskentatyökalu auttaa meitä
ymmärtämään hyvinvointiin
liittyvän ilmiön moniulotteisuutta.”
– Marco Roth, Pirkanmaan hyvinvointialue
”Erinomainen työkalu visualisoida,
miten hyvinvointitoimintaa hyödynnetään ja missä erot ovat. Tärkeä
työkalu hyvinvointialueille.”
– Säde Rytkönen, Pohjois-Savon hyvinvointialue

 

Ajankohtaista

Yhteistyö

Miikka Vuorinen - Arviointipäällikkö

Miikka Vuorinen - Arviointipäällikkö

Projektipäällikkö Andra Aldea-Löpponen

Tiedostot

1 kappaletta

Avainsanat