SOLA Yhteiskunnan sosiaalisen laadun arviointi, hyvinvoinnin vahvistaminen ja kustannukset profiilikuva

SOLA Yhteiskunnan sosiaalisen laadun arviointi, hyvinvoinnin vahvistaminen ja kustannukset

Projekti
01.05.2022 - 31.10.2024
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Sosiaali- ja terveysministeriö

SOLA Yhteiskunnan sosiaalisen laadun arviointi, hyvinvoinnin vahvistaminen ja kustannukset rahoittajan logo

Muut rahoittajat

Ryhmän kuvaus

SOLA Yhteiskunnan sosiaalisen laadun arviointi, hyvinvoinnin vahvistaminen ja kustannukset

1.5.2022 -31.10.2024

SOLA MATRISSI:

Keski -Suomen sairaanhoitopiirin koodinoiva hanke saa rahoitusta Terveyden edistämisen määrärahasta (STM) Sola2-laskentamatriisin kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on kehittää edelleen yhteiskunnan sosiaalisen laadun seurantaan kehitettyä SOLA-laskentamatriisia ja suunnata sen painopistettä hyvinvoinnin vahvistumisen ja edellytysten mittaamiseen. SOLA-malli rakentuu neljästä kokonaisuudesta: sosioekonominen turvallisuus, sosiaalinen valtaistuminen, osallisuus ja yhteiskunnan eheys. Laskentamatriisi pyritään laajentamaan kansalliseksi ja yhdistämään se verkkopohjaiseksi työkaluksi sähköiseen hyvinvointikertomukseen kuntien ja hyvinvointialueiden hyvinvointijohtamisen tueksi.

SOLA -Projekti toimii:

Perusterveydenhuollon yksikössä. Yksikkö tukee Keski -Suomen maakunnan ammattilaisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä Yksikkö on osa Tutkimus -, tieto – ja koulutuspalveluita (TTK) sairaanhoitopiirissä ja palvelee strategista johtamista. Keski -Suomen hyvinvointialue järjestää keskisuomalaisten sosiaali -, terveys – ja pelastuspalvelut 1.1.2023 alkaen. Olemme jatkossa osa Keski -Suomen hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueen verkkosivujen osoite on www.hyvaks.fi.

SOLA -hankkeen ratkaisut:

 • Kustannusten/säästöpotentiaalin lisääminen hyvinvointitietoon ja ennakointien rakentaminen auttaa tavoitteiden asetantaa ja toimenpiteiden linjaamista – Hyvinvoinnin edistämisen strategian luomista ja toteuttamista. • Työkalu helpottaa strategista ja talouden suunnittelua. Laskentamatriisi tarjoaa laajanäkökulmaisen, yhteisen tietopohjan tavoitteiden asettamisen ja toimenpiteiden linjaamisen taustalle. • Kuntien ja hyvinvointialueiden päättäjät voivat hyödyntää arvioita myös sähköisen hyvinvointikertomuksen yhteydessä. Hanke auttaa kehittämään kunnan ja hyvinvointialueen hyvinvointitiedolla johtamista.

SOLA Yhteiskunnan sosiaalisen laadun arviointi, hyvinvoinnin vahvistaminen ja kustannukset:

OLA matriisi perustuu sosiaalisen ladun malliin, joka on tutkittu aiemmin Suomen Akatemian Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talon PROMEQ tieteellisessä projektissa ja kehitetty Keski-Suomen sairaanhoitopiirin EPTT hankkeessa. Tutkimuksessa esitetty viitekehys ja systeeminen työskentelytapa voivat tukea mm. uudenlaista tapaa toimia ja moniammatillisesti vaikuttaa rakenteisiin. Nykyinen Sola2 malli kehitettään yhteistyössä kuntien ja hyvinvointialueiden edustajien kanssa ja alueiden näkökulmasta sovelletaan hyvinvointikertomuksen minimivaatimukseen.

Matriisin piirteet: 

 • Vertailukelpoisten indikaattoreiden avulla arvioidaan vaikutuksia yksilön, läheisten ja yhteisön tasolla.
 • Arviot tarjotaan yhden, viiden ja kymmenen vuoden aikajanalla.
 • Työkalun avulla on mahdollista hahmottaa hyvinvoinnin vahvistamisen tekijöitä, edellytyksiä ja toisaalta vahvistamisesta koituvia säästöjä.

SOLA-hankkeen tavoitteet:

 1. SOLA 2.0-laskentamatriisi tukee kokonaisvaltaista hyvinvoinnin tarkastelua kunnissa ja hyvinvointialueilla 5/2022-10/2023.
 2. Hyvinvointiosaaminen kunnissa ja hyvinvointialueilla vahvistuu Sola 2.0 laskentamatriisin avulla 1/2023-10/2024.
 3. Sola-matriisi 2.0 laajenee kansalliseksi ja on kuntien ja hyvinvointialueiden tietojohtamisen osana 5/2022-10/2024.

Toimenpiteiden kokonaisuudet:

 1. Sola kehitettään yhteistyössä pilottikuntien, hyvinvointialueiden ja sosiaalisen investointien/hankkeiden kanssa; prosessiarviointi seuraa tiivisti matriisin kehittämistä 5/2022-10/2023
 2. Verkkokoulutus hyvinvoinnista, tietojohtamisesta ja SOLA-matriisista, mahdollistamaan hyvinvointi osaamisen vahvistamista 1/2023-10/2024
 3. Yhteistyötä käynnistetään ja ylläpidetään hyvinvointikertomuksen ja – mittaamisen kiinnostuneiden tahojen kanssa 5/2022-10/2024 Matriisin digitalisoinnin esivalmistelu 6/2023- 10/2024
 4. Viestintä tukee tavoitteiden saavuttamista SOLA-laskentamatriisi on hankkeen lopussa tarjolla Innokylän kautta avoimesti kaikille.

Yhteistyö:

SOLA-hanke jatkaa EPTT-hankkeessa tehtyä yhteistyötä sekä Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talon että Sosped Keskuksen kanssa. Yhteistyössä 2022 ovat Jyväskylä, Tampere, Kuopio, Petäjävesi Keski-Suomen, Pirkanmaan ja PohjoisSavon hyvinvointialueet Keski-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus Laskentamatriisin jatkokehitys verkkopohjaiseksi lisää työkalun käytettävyyttä ja tiedonhaun. Kunnat ja alueet voivat arvioida laskentatyökalun avulla erilaisten sosiaalisten investointien taloudellisia vaikutuksia.

Ajankohtaista

Yhteistyö

Andra Aldea-Löppönen - Projektipäällikkö

Andra Aldea-Löppönen - Projektipäällikkö

Miikka Vuorinen - Arviointipäällikkö

Miikka Vuorinen - Arviointipäällikkö

Avainsanat