Tarkenna hakuasi

Välitön altistus mikromuoveille ruoan ja elintarvikepakkausten kautta - muoveista liuenneet aineet ja niiden terveysvaikutukset (Dimpex) profiilikuva

Välitön altistus mikromuoveille ruoan ja elintarvikepakkausten kautta - muoveista liuenneet aineet ja niiden terveysvaikutukset (Dimpex)

Projekti
01.09.2020 - 31.08.2024
Teknillisen fysiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta
Farmasian laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Välitön altistus mikromuoveille ruoan ja elintarvikepakkausten kautta - muoveista liuenneet aineet ja niiden terveysvaikutukset (Dimpex) rahoittajan logo

Rahoittaja: Suomen Akatemia

Johtajat

Hankkeen tavoitteena on tutkia mikromuovin ja muovin lisäaineiden vaikutuksia ihmisen suolistomikrobistolle. Tutkimus tehdään ruoansulatusta mallintavilla laboratoriomenetelmillä: INFOGEST-menetelmä mallintaa ihmisen suun, mahan ja ohutsuolen toimintaa ja suolistofermentaattori mallintaa paksusuolen mikrobitoimintaa. Tutkimuksen tuloksena saadaan tietoa, että muuttuuko mikromuovien rakenne tai liukeneeko niistä haitallisia aineita ruoansulatuksessa ja mitä vaikutuksia mikromuovilla voi olla suolistomikrobistolle. Lisäksi hankkeessa tutkitaan, irtoaako muovisista ruokapakkauksista mikromuovia ja arvioidaan, voiko irtoavista määristä olla haittaa ihmisen terveydelle ruoansulatuksen kautta tapahtuvassa altistuksessa.

Yhteistyö

Avainsanat

Johtajat

Professorit

Vanhemmat tutkijat

Tutkijatohtorit

Väitöskirjatutkijat

Tukihenkilöstö