EILA KANKAANPää

Yliopistonlehtori

FT, terveystaloustiede


Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Sähköposti

eila.kankaanpaa@uef.fi

Puhelin

040 355 2672

Avainsanat

Opetustehtävät

Olen opettanut useilla eri opintojaksoilla, nykyisin terveystaloustieteen syventäviä opintoja, vedän tutkielmaseminaaria ja ohjaan pro gradu -tutkielmia. Vastaan myös terveystaloustieteen opiskelijoiden opintojen ohjauksesta ja koordinoin opintosuunnittelua.

Tutkimusryhmät ja -projektit

Tietoon perustuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa (PROSHADE) Hankkeen tavoite on edistää kustannusvaikuttavaa, laadukasta ja jaettuun päätöksentekoon perustuvaa terveydenhuoltoa. Käypä hoito –suosituksiin yhdistetään tietoa hoitojen kustannuksista ja kustannusvaikuttavuudesta. Hankkeessa kehitetään välineitä Vältä viisaasti -suosituksiin kootun uuden tiedon valossa vältettävien käytäntöjen vähentämiseen terveydenhuollon yksiköissä ja potilaan hoitopäätöksissä. Potilaiden ja ammattilaisten tarpeiden perusteella kehitetään digitaalinen palvelu Terveyskylään. Palvelun avulla potilaat voivat välittää toiveitaan ja kokemuksiaan hoidon vaikutuksista ammattilaisille yhteistä päätöksentekoa varten. Tutkimme tiedon lukutaitoa ja vuorovaikutusta ammattilaisten yhteisissä hoitokäytäntöjä koskevissa päätöksissä ja yksittäisen potilaan hoidon suunnittelussa.

Aeroallergeenit ja immunologinen valmius tulevaisuuden ilmastoskenaarioissa / Konsortio: ALL-IMPRESS 2020-2023, terveystaloustieteen osuudessa 1) arvioidaan aeroallergeenien esiintymisen ja terveyspalvelujen käytön ja terveydenhuollon kustannusten yhteyttä ja 2) rakennetaan arviointikehikko erilaisten ympäristöterveyden interventioiden taloudelliseen arviointiin ja testataan sen toimivuutta. Konsortiota vetää UEF/Marjut Roponen.

APEX –Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot -hanke 2016-19 kehittää ja tutkii mielenterveyden lukutaitoa lisääviä palveluja sekä synnytyksenjälkeisen masennuksen, lasten käytösoireilun ja koululaisten ahdistuksen matalan kynnyksen etähoito-ohjelmia, joita yhdistävät käyttäjälähtöisyys ja digitaalisuus. UEF vastaa konsortiohankkeessa interventioiden taloudellisesta arvioinnista. Hanketta vetää Turun yliopisto/Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus

Tutkimusryhmät

Linkit

Julkaisut

Tiedostot