Tarkenna hakuasi

Kaisa  Pihlainen

Kaisa Pihlainen

Yliopistotutkija (Tenure Track)

Ennakointi, osallisuus, oppiminen

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

kaisa.pihlainen@uef.fi | 050 597 3505

0505973505
050 5973505
050 597 3505
+358 50 597 3505
+35850 597 3505
050 5973 505
+358 50 5973 505
+35850 5973 505
+358 50 5973505
+35850 5973505
+358505973505

Työskentelen yliopistotutkijana erityispedagogiikan oppiaineessa, jossa tutkin oppimista ja osallisuutta elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Viimeaikaiset tutkimukseni ovat keskittyneet ikäihmisten digitaitoihin, autismikirjon oppilaiden vertaisvuorovaikutukseen ja opettajaopiskelijoiden hyvinvointiin. Tutkimuksissani käytän monipuolisesti eri tutkimusmenetelmiä, painottaen visuaalisia ja osallistavia tutkimusmenetelmiä. Olen ollut mukana useissa monitieteisissä kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa, joista tällä hetkellä olen mukana Suomen Akatemian rahoittamassa PEICAS – Peer Interactions involving Children with Autism Spectrum disorder in inclusive classrooms -hankkeessa. Olen työskennellyt vierailevana tutkijana Queensland University of Technology´ssa Australiassa, Karlstadin yliopistossa Ruotsissa sekä Siegenin yliopistossa Saksassa. Tutkimuksen lisäksi opetan sekä ohjaan maisteri- ja väitöstutkimuksia. Olen elinikäisen oppimisen dosentti Lapin yliopistossa.

Julkaisut

69 kappaletta