KAISA VAINIO

Nuorempi tutkija

FM kulttuuriantropologiassa. Jatko-opiskelija metsätieteiden osastolla.

Teen väitöskirjaa Itä-Suomen Yliopiston Metsätieteen osastolla "Puut Lähellämme" - tutkimushankkeessa. Hanke on monitieteinen luonnontieteitä, humanistisia tieteitä ja taidetta yhdistävä tutkimusprojekti. Tutkin hankkeessa kulttuurista luonotsuhdetta, erityisesti ihmisten ja puiden välisiä suhteita.

Valmistuin filosofian maisteriksi Oulun yliopistosta pääaineenani kulttuuriantropologia ja erikoistumisalueenani Itä-Eurooppa ja Venäjä (Aleksanteri-Instituutin VIExpert-maisterikoulu). Muutaman vuoden tein viestintätyötä kansainvälisessä ympäristössä ja metsäalalla, kunnes päätin palata akatemiaan. Minua kiinnostaa erityisesti suomalais-ugrilaisten kansojen luontosuhde, kulttuuriset kontaktit, arktiset kysymykset ja ihmisen elo metsästä ja metsässä.

Yhteystiedot

Organisaatio

-

Sähköposti

kaisa.vainio@uef.fi

Puhelin

-

Avainsanat

Tutkimusryhmät ja -projektit

Puut lähellämme - Poikkitieteellinen tutkimus ihmisten puusuhteista ja puiden merkityksistä

Linkit