KIRSI LAURéN

Yliopisto-opettaja

FT, dosentti


Opetan ja ohjaan kulttuuritieteiden aine- ja syventäviä opintoja sekä tohtoriopintoja. Johdan monitieteistä humanistiseen ympäristötutkimuksen menetelmin toteutettavaa Suotrendi-tutkimushanketta. Tutkimuksissani tarkastelen tällä hetkellä nykypäivän suokulttuuria ja siihen liittyvän kulttuuriperinnön muutoksia. Teen myös tutkimusta, jonka kohteena ovat traumaattiset ja väkivaltaiset kokemukset kodin piirissä toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen.

Tutkimusalat:
- kulttuurinen ympäristötutkimus
- kertomusten tutkimus
- humanistinen rajatutkimus
- muistitietotutkimus

Yhteystiedot

Organisaatio

Humanistinen osasto, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Sähköposti

kirsi.lauren@uef.fi

Puhelin

050 331 5870

Avainsanat

Yhteiskunnalliset tehtävät

International Peatland Society, Suot/turvemaat ja yhteiskunta -toimikunta: ensimmäinen varapuheenjohtaja
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: valtuuskunnan jäsen
Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura: johtokunnan jäsen

Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas ekologisen jälleenrakentamisen työkaluiksi (DYNAMO) -hanke, Turun yliopisto: ohjausryhmän jäsen.

 

Tutkimusryhmät ja -projektit

Vastuullinen johtaja Suotrendi-tutkimushankkeessa. Hankkeen koko nimi: Alastomuutta, allikoita ja kannanottoa: suotrendi kulttuuriperintöä muokkaamassa. (Koneen Säätiö, 2020-2022). Humanistinen osasto, filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto.

Traumaattiset rajat: rajan, järjestyksen ja toiseuden narratiivit. Suomen Akatemia (2016-2020). Vastuullinen johtaja dos. Tuulikki Kurki. Karjalan tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto.

Kadonnut kinnas ja muita tarinoita: rajojen ja liikkumisen kokemukset sekä uudet naapuruudet. Koneen Säätiö (2018-2020). Vastuullinen johtaja dos. Tuulikki Kurki. Karjalan tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto.

Writing Cultures and Traditions at Borders. Academy of Finland (2010-2016). Principal Investigator Dr Tuulikki Kurki. Karelian Institute, University of Eastern Finland.

Julkaisut SoleCRIS-palvelussa

Tutkimusryhmät