KIRSI LAURéN

Yliopistotutkija

FT, dosentti


Työskentelen yliopistotutkijana kulttuuritieteissä, BOMOCULT -rajat, liikkuvuus ja kulttuuriset kohtaamiset -tutkimusyhteisössä. Johdan monitieteistä humanistisen ympäristötutkimuksen menetelmin toteutettavaa Suotrendi-tutkimushanketta. Tutkimuksissani tarkastelen tällä hetkellä nykypäivän suokulttuuria ja siihen liittyvän kulttuuriperinnön muutoksia. Viime vuosina olen tehnyt myös  tutkimusta, jonka kohteena ovat traumaattiset ja väkivaltaiset kokemukset kodin piirissä ja Suomen itärajalla toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen.

Tutkimusalat:


 • kulttuuriset muutokset

 • ympäristökulttuuri

 • kertomusten tutkimus

 • humanistinen rajatutkimus

 • muistitietotutkimus

Yhteystiedot

Organisaatio

Humanistinen osasto, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Sähköposti

kirsi.lauren@uef.fi

Puhelin

050 331 5870

Avainsanat

Yhteiskunnalliset tehtävät

 • International Peatland Society, Suot/turvemaat ja yhteiskunta -toimikunta: ensimmäinen varapuheenjohtaja
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: valtuuskunnan jäsen
 • Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura: johtokunnan jäsen
 • Suomen Metsätieteellinen Seura / Metsäsuhdeklubi: metsäsuhdeklubin hallituksen varapuheenjohtaja
 • Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas ekologisen jälleenrakentamisen työkaluiksi (DYNAMO) -hanke, Turun yliopisto: ohjausryhmän jäsen.

 

Tutkimusryhmät ja -projektit

 • Vastuullinen johtaja Suotrendi-tutkimushankkeessa. Hankkeen koko nimi: Alastomuutta, allikoita ja kannanottoa: suotrendi kulttuuriperintöä muokkaamassa. (Koneen Säätiö, 2020-2023). Humanistinen osasto, filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto.
 • BOMOCULT – rajat, liikkuvuus ja kulttuuriset kohtaamiset, UEF-tutkimusyhteisö.
 • Traumaattiset rajat: rajan, järjestyksen ja toiseuden narratiivit. Suomen Akatemia (2016-2021). Vastuullinen johtaja dos. Tuulikki Kurki. Karjalan tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto. Hanke on päättynyt.
 • Kadonnut kinnas ja muita tarinoita: rajojen ja liikkumisen kokemukset sekä uudet naapuruudet. Koneen Säätiö (2018-2020). Vastuullinen johtaja dos. Tuulikki Kurki. Karjalan tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto. Hanke on päättynyt.
 • Writing Cultures and Traditions at Borders. Academy of Finland (2010-2016). Principal Investigator Dr Tuulikki Kurki. Karelian Institute, University of Eastern Finland. Hanke on päättynyt.

  Tieteelliset esitelmät

  Viimeisimmät

  2022

  Laurén, K. Reusing nature: mire sport events as indicators of a change in the human-nature relationship. RE:22 Nordic Ethnology and Folklore Conference. 13–16 June, Reykjavik, Island.

  Laurén, K. Liikuttava suo: ruumiinkulttuuri ja suosuhteen muuttuminen (posteriesitys). Kansallinen Suopäivä 20.5.2022, Helsinki.

  Laurén, K. Suokulttuuri ennen ja nyt (pyydetty webinaariluento) 28.4.2022. Maaseudun Sivistysliitto.

  Laurén, K. Ympäristökulttuurinen tieto ja luonnonkäyttö 2000-luvulla. Kansatieteen ja kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 17.-18.3.2022.

  2021

  Laurén, K. Luontoon heittäytymisen iloa ja hurmaa: suokulttuurin uudet muodot. Kulttuurintutkimuksen päivät, teemana ILO. Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, 8.-10.12.2021.

  Laurén, K. & Kaukio, V. & Vikman, N.: Luontosuhteen tulevaisuuden näkymät: suotrendi ja kulttuuriperintö. Metsät ja tulevaisuus: Metsähistorian tutkijawebinaari, Jyväskylä, 19.11.2021.

  Laurén, K. & Laine, J.: Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalakerho Metsäsuhdeklubin esittely. Metsätieteen päivät 2021: Tutkittua tietoa -webinaari, Helsinki, 26.10.2021.

  Laurén, Kirsi: puheenjohtaja/chair in session Forests and Finnishness. Folklore Fellows’ Summer School, University of Eastern Finland, webinar, June 12th, 2021. 

  Laurén, K. puheenjohtaja/chair in panel: New rules for the engagement with nature: human ecology and emerging heritage futures (SIEF Working Group on Place Wisdom). 15 th SIEF (International Society for Ethnology and Folklore) congress, webinar, University of Helsinki, June 21-26, 2021.

  Laurén, K. & Kaukio, V, & Latvala-Harvilahti, P. & Vikman, N.: 2000-luvun suotrendit.Kulttuurintutkimuksen tutkijaseminaari, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, 28.5.2021.

  Laurén, K. Re-building the cultural heritage of mires: New mire trends in Finland. 16th International Peatland Congress, webinar, Tallinn, May 3-6, 2021.

  Laurén, K. Kokeiluja ja uusia käytäntöjä: kenttätyöt pandemia-aikana. Ethnos ry:n Kevätseminaari: Uudelleen hahmotetut kentät ja aineistot pandemian varjossa -webinaari, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä, 23.3.2021.

  Laurén, K. Karnevalistista suohon heittäytymistä. Suo siellä -webinaari, Suotrendi-tutkimushankkeen kick off -seminaari, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu. 22.1.2021.

  Laurén, K. Suotrendi-hanke luontosuhdetta tutkimassa. Suo siellä –webinaari, Suotrendi-tutkimushankkeen kick off -seminaari, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, 22.1.2021.

   

   

Julkaisut SoleCRIS-palvelussa

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut