KIRSI LAURéN

Yliopisto-opettaja, viestintä (oa.)/Yliopistotutkija, Traumatized Borders -hanke (oa.)

Opetan ja ohjaan etupäässä kulttuuritieteiden syventäviä opintoja ja tohtoriopintoja. Johdan monitieteistä humanistiseen ympäristötutkimuksen menetelmin toteutettavaa Suotrendi-tutkimushanketta ja teen tutkimusta myös kahdessa Tuulikki Kurjen johtamassa hankkeessa "Traumaattiset rajat" (SA, 2016-2020) ja "Kadonnut kinnas ja muita tarinoita" (Koneen Säätiö 2018-2020), joissa tarkastellaan erilaisia rajoja, traumaattisia kokemuksia ja kertomuksia, esineisiin liittyviä tarinoita, dialogia ja liikkuvia identiteettejä.

Tutkimusalat:
- kulttuurinen ympäristötutkimus
- kertomusten tutkimus
- humanistinen rajatutkimus
- muistitietotutkimus

Yhteystiedot

Huoneen tiedot

Joensuu Agora 135, vastaanottoaika ke 12-13

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Karjalan tutkimuslaitos

Sähköposti

kirsi.lauren@uef.fi

Puhelin

050 331 5870

Avainsanat

Julkaisut

Tutkimusryhmät ja -projektit

Vastuullinen johtaja Suotrendi-tutkimushankkeessa. Hankkeen koko nimi: Alastomuutta, allikoita ja kannanottoa: suotrendi kulttuuriperintöä muokkaamassa. (Koneen Säätiö, 2020-2022). Humanistinen osasto, filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto.

Traumaattiset rajat: rajan, järjestyksen ja toiseuden narratiivit. Suomen Akatemia. Lisätietoja: Vastuullinen johtaja, Dos. Tuulikki Kurki, tuulikki.kurki[at]uef.fi. Karjalan tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto.

Kadonnut kinnas ja muita tarinoita: rajojen ja liikkumisen kokemukset sekä uudet naapuruudet. Koneen Säätiö. Lisätietoja: Vastuullinen johtaja, Dos. Tuulikki Kurki, tuulikki.kurki [at] uef.fi, Karjalan tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto.

Julkaisut SoleCRIS-palvelussa

Linkit

Tutkimusryhmät