Tarkenna hakuasi

Kirsi  Laurén

Kirsi Laurén

Yliopistotutkija

FT, dosentti

Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta

kirsi.lauren@uef.fi | 050 331 5870

0503315870
050 3315870
050 331 5870
+358 50 331 5870
+35850 331 5870
050 3315 870
+358 50 3315 870
+35850 3315 870
+358 50 3315870
+35850 3315870
+358503315870

Työskentelen yliopistotutkijana (osa-aikaisesti) Hauraiden ympäristöjen digitaalinen estetisoiminen( (DigiFREN) -tutkimusprojektissa, jota johtaa apulaisprofessori Juhana Venäläinen. Tällä hetkellä tarkastelen tutkimuksissani ympäristösuhteita ja niiden kytköksiä kulttuuriperintöön. Viime vuosina olen tehnyt myös  tutkimusta, jonka kohteena ovat traumaattiset ja väkivaltaiset kokemukset kodin piirissä ja Suomen itärajalla toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen.

Tutkimusalat:

  • kulttuuriset muutokset
  • ympäristökulttuuri
  • kulttuuriperinnön tutkimus
  • kertomusten tutkimus
  • humanistinen rajatutkimus
  • muistitietotutkimus
  • etnografinen tutkimus

Tieteelliset esitelmät

Viimeisimmät

2023

Laurén, K. 2023: Soiden kulttuuriperinnön ajalliset kerrostumat ja yllätyksellisyys. Esitelmä Kulttuurintutkimuksen päivillä (teemana odottamattomuus) työryhmässä ”Aika ja ennakoimattomuus identiteettipolitiikassa”. Aalto-yliopisto, Espoo 14.12.2023. Abstraktikirja.

Laurén, K. 2023: Kohtaamisia luonnossa: soiden elävä kulttuuriperintö, (pyydetty yleisöluento). Ihminen luonnossa. Teemana metsien ja soiden hoitava syli. Parkanon kaupunginkirjasto, Parkano. 19.8.2023.

Laurén, K. 2023: Sensed and Aestheticized Mire: Moving in a Wet and Submerge Environment. Scoping Sustainable Aesthetics – Rethinking Nature, Man-Made Environment. XV International Summer Conference of the International Institute of Applied Aesthetics (IIAA), Sibeliustalo, Lahti. 12.-14.6.2023.

Laurén, K. 2023: Affective and carnival mires: Experiences of Mire Sports. [Scientific poster]. Our mutual mires: The cultural heritage and future of mires. Photograph and poster exhibition. Lobby of the Carelia building, University of the Eastern Finland, Joensuu. 12.-23.5.2023.

Laurén, K. 2023: Yhteisöllinen suourheilukulttuuri ja luontosuhde. Suo minulle, suo meille: soiden kulttuuriperintö ja tulevaisuus –seminaari. Suotrendi-hankkeen loppuseminaari. Itä-Suomen yliopisto, Joensuu. 12.5.2023.

Laurén, K. 2023: Suommeko perintöä? Suokulttuurin suunnat. Suo minulle, suo meille: soiden kulttuuriperintö ja tulevaisuus seminaari. Suotrendi-hankkeen loppuseminaari. Itä-Suomen yliopisto, Joensuu. 12.5.2023.

2022

Laurén, K. 2022: puheenjohtajana yhdessä Heidi Henriikka Mäkelän kanssa Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran juhlaseminaarissa Muuttuvat ontologiat perinteentutkimuksessa, 9.12. Tieteiden talo, Helsinki.

Laurén, K. 2022: puheenjohtajana työryhmässä/ chair in a workshop Border crossings in the human-nature relationship. Mobile Lives, Glocal Complexities. The 19th Etmu Days. University of Eastern Finland, Joensuu 24.-25.11.2022.

Laurén, K. 2022: Sota lasten kokemana ja sodan ylisukupolviset jäljet Suomen lähihistoriassa (pyydetty esitelmä). Diak-webinaari: Lapsi ja sota – miten tukea sodan jaloista paennutta lasta ja perhettä? 16.11.2022, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki.

Laurén, K. & Halonen, M. 2022: puheenjohtajina työryhmässä Monimuotoiset metsät ja metsäsuhteet: Metsäsuhteiden ja -keskustelujen monimuotoisuus. Metsätieteiden päivä 27.10.2022, Helsingin yliopisto, Helsinki.

Laurén, K. Tummat, seisovat vedet. Suoallikoiden myyttinen menneisyys ja melskeinen nykyisyys (pyydetty esitelmä). Tiedeohjelma 16.9., Itä-Suomen yliopisto. Vesi kirjallisuudessa ja toisissa taiteissa. Joensuun kirjallisuustapahtuma 15.-17.9.2022, Joensuu.

Laurén, K. Reusing nature: mire sport events as indicators of a change in the human-nature relationship. RE:22 Nordic Ethnology and Folklore Conference. 13–16 June, Reykjavik, Island.

Laurén, K. Liikuttava suo: ruumiinkulttuuri ja suosuhteen muuttuminen (posteriesitys). Kansallinen Suopäivä 20.5.2022, Helsinki.

Laurén, K. Suokulttuuri ennen ja nyt (pyydetty webinaariluento) 28.4.2022. Maaseudun Sivistysliitto.

Laurén, K. Ympäristökulttuurinen tieto ja luonnonkäyttö 2000-luvulla. Kansatieteen ja kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 17.-18.3.2022.

2021

Laurén, K. Luontoon heittäytymisen iloa ja hurmaa: suokulttuurin uudet muodot. Kulttuurintutkimuksen päivät, teemana ILO. Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, 8.-10.12.2021.

Laurén, K. & Kaukio, V. & Vikman, N.: Luontosuhteen tulevaisuuden näkymät: suotrendi ja kulttuuriperintö. Metsät ja tulevaisuus: Metsähistorian tutkijawebinaari, Jyväskylä, 19.11.2021.

Laurén, K. & Laine, J.: Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalakerho Metsäsuhdeklubin esittely. Metsätieteen päivät 2021: Tutkittua tietoa -webinaari, Helsinki, 26.10.2021.

Laurén, Kirsi: puheenjohtaja/chair in session Forests and Finnishness. Folklore Fellows’ Summer School, University of Eastern Finland, webinar, June 12th, 2021. 

Laurén, K. puheenjohtaja/chair in panel: New rules for the engagement with nature: human ecology and emerging heritage futures (SIEF Working Group on Place Wisdom). 15 th SIEF (International Society for Ethnology and Folklore) congress, webinar, University of Helsinki, June 21-26, 2021.

Laurén, K. & Kaukio, V, & Latvala-Harvilahti, P. & Vikman, N.: 2000-luvun suotrendit.Kulttuurintutkimuksen tutkijaseminaari, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, 28.5.2021.

Laurén, K. Re-building the cultural heritage of mires: New mire trends in Finland. 16th International Peatland Congress, webinar, Tallinn, May 3-6, 2021.

Laurén, K. Kokeiluja ja uusia käytäntöjä: kenttätyöt pandemia-aikana. Ethnos ry:n Kevätseminaari: Uudelleen hahmotetut kentät ja aineistot pandemian varjossa -webinaari, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä, 23.3.2021.

Laurén, K. Karnevalistista suohon heittäytymistä. Suo siellä -webinaari, Suotrendi-tutkimushankkeen kick off -seminaari, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu. 22.1.2021.

Laurén, K. Suotrendi-hanke luontosuhdetta tutkimassa. Suo siellä –webinaari, Suotrendi-tutkimushankkeen kick off -seminaari, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, 22.1.2021.

 

Uusimmat julkaisut 2022

Laurén, K. & Venäläinen, J. & Kofod-Hansen, M. 2022: Digital Aestheticisation of Fragile Environments: Finnish mires involved in a new ethnographic research project. Peatlands International 4.

Laurén, K. & Latvala-Harvilahti, P. & Kaukio, V. & Vikman, N. 2022: Suosuhteen muutosnäkymät – suotrendi kulttuuriperinnön muokkaajana. Metsät ja tulevaisuus -teemanumero. Vuosilusto 14.

Kurki, T. & Jaago, T. & Kaskinen, S. & Laurén, K. & Tanttu, T. 2022: Inroduction: Approaching Trauma through Laughter, Betrayal and Othering. Theme number. Cultural Analysis, Volume 20.2.

Laurén, K. & Jaago, T. 2022: Trauma, muistitieto ja kertomuksen tutkiminen. Teoksessa Ulla Savolainan & Riikka Taavetti (toim.) Muistitietotutkimuksen paikka. Teoriat, käytännöt ja muutos. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Laurén, K., Kaukio, V., & Latvala-Harvilahti, P. 2022 (toim.): Soiden muuttuva kulttuuriperintö -teemanumero. Terra – maantieteellinen aikakauskirja, Vol 134/2.

Laurén, K. 2022: Suo karnevalistisena tilana. Terra – maantieteellinen aikakauskirja, Vol. 134/2,

Laurén, K., Kaukio, V. & Latvala-Harvilahti, P. 2022: Soiden muuttuvan kulttuuriperinnön jäljillä. Terra – maantieteellinen aikakauskirja, Vol. 134/2, 99-112.

Laurén, K. 2022: Sodalla ei ole rajoja. Hugi – Humanistisen osaston blogi. Itä-Suomen yliopisto.

 

Julkaisut

89 kappaletta