Tarkenna hakuasi

Soila  Lemmetty

Soila Lemmetty

Tutkijatohtori

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

soila.lemmetty@uef.fi | 050 471 3933

Olen aikuisten oppimisesta, luovuudesta ja hyvinvoinnista kiinnostunut aikuiskasvatustieteilijä ja kasvatustieteiden ja psykologian osaston tutkija. Tutkimuksessani tarkastelen yksilöiden ja ryhmien oppimista ja luovuutta erilaisissa työelämän konteksteissa. Minulla on käynnissä  Suomen Akatemian rahoittama työntekijälähtöisiin innovaatioihin keskittyvä tutkimushanke, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa oppimisen ja innovaatioprosessien yhteyksistä, edellytyksistä ja seurauksista erilaisilla toimialoilla. Johdan myös Jatkuva oppiminen työelämässä (JATKOT) -tutkimusryhmää, jossa tutkitaan jatkuvaa oppimista ja aikuisten osaamista suomalaisissa yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioissa.

Seuraan mielenkiinnolla yhteiskunnassa käytävää keskustelua jatkuvasta oppimisesta ja aikuisten osaamisesta. Kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kautta pyrin jakamaan tutkimusperustaista ymmärrystä tutkimistani teemoista myös kansantajuisella otteella organisaatioiden ja yhteiskunnan hyödynnettäväksi.

(Profiilin kuva: Jenni Oranen / Jenora Design)

Julkaisut

21/21 kappaletta