Lapsi- ja perhepalveluiden asiantuntijaryhmä (LAPE) profiilikuva

Lapsi- ja perhepalveluiden asiantuntijaryhmä (LAPE)

Tutkimusryhmä
01.01.2023 -
Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Itä-Suomen yliopistossa työskentelee useiden tieteenalojen osaajia, joita yhdistää lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen. Asiantuntijaverkostomme on monialainen koostuen laajasti eri tieteenalojen edustajista kuten esimerkiksi sosiaali-, terveys-, kasvatus-, opetus- ja juridiikan aloilta. Verkoston jäsenten tutkimus- ja opetustehtävät kohdentuvat erityisesti esimerkiksi lastenneuvolatoimintaan, varhaiskasvatuksen ja koulun ruokakasvatukseen, erityislasten palveluihin, lasten osallisuuteen ja kivunhoitoon terveydenhuollossa, varhaiskasvatukseen ja varhaiserityiskasvatukseen, erilaisiin lasten vanhemmuuteen liittyviin kysymyksiin ja niin edelleen.

LAPE-asiantuntijaryhmä on vapaaehtoisuuteen perustuva verkosto Itä-Suomen yliopistossa. Verkoston jäseniä yhdistää kiinnostus lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävään tutkimukseen ja opetukseen eri tieteenalojen näkökulmasta. Näiltä sivuilta löydät lisätietoa Itä-Suomen yliopiston lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) parissa toimivista asiantuntijoista.

Tutustu lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin liittyvään koulutustarjontaan.

Verkoston jäsenet