Opetus- ja kehitysteknologia

Tutkimusryhmä

Ryhmämme ajankohtaisia tutkimusaiheita ovat laskennallisen ajattelun (computational thinking) välineet ja mallit, digitalisaation vaikutukset yhteiskuntaan, digitaaliset oppimisympäristöt sekä tietotekniikan oppiminen. Tutkimuksella pyritään myös löytämään käytännön ratkaisuja konkreettisiin oppimisen ongelmakohtiin yhdessä opiskelijoiden, opettajien, yritysten, vanhempien sekä muiden tutkimuksen kohderyhmien kanssa. Tutkimusryhmä koordinoi IMPDET opintoja, jotka tarjoavat ryhmän tutkimukseen pohjautuvaa tohtorikoulutusta maailmanlaajuisesti. Olemme IMPDET opintojen kautta esimerkiksi kehittämässä tansanialaisen College of Business Education -korkeakoulun tutkimuksen laatua, relevanssia ja vaikuttavuutta.

Kuulumme Itä-Suomen yliopiston UEF-DIGS tutkimusyhteisöön; https://www.uef.fi/fi/tutkimusyhteiso/oppiminen-digitalisoituneessa-yhteiskunnassa.

Täydentävän rahoituksen hankkeet (viimeiset viisi vuotta):

 1. TRUE – Transparency of Learning Outcomes through Blockchain Technology, Erasmus+ KA2: Strategic Partnership in the Field of Higher Education, 2020-2023
 2. Evaluation of Teacher Training in Latin America and the Caribbean – Guarantee of the Quality of Education Degrees, Erasmus+ KA2: Capacity Building in Higher Education, 2021-2023, https://ecalfor.eu/en/ecalfor/
 3. Development of New Andragogical Diagnostic Approaches and Interventions of the Adult Docility Åhenomenon, Erasmus+ KA2: Strategic Partnership for School Education, 2020-2023
 4. Smart Ecosystem for Learning and Inclusion, 2019-2020, EU-CELAC/ERANet-LAC
 5. RoboSTEAM – Integrating STEAM and Computational Thinking, 2019-2020, Erasmus+ KA2 Strategic Partnership
 6. eCraft2Learn, Horizon 2020, 2017-2018, https://project.ecraft2learn.eu/
 7. ICT4EEDYU – Strengthening ICT Education in Eritrea, 2015-2017, HEI-ICI, https://ict4eedu.wordpress.com/
 8. TACCLE3 – Coding, 2015-2017, Erasmus+ KA2 Strategic Partnership
 9. CONSTRUIT!, 2014-2017, Erasmus+ Strategic Partnership, http://construit.org/
 10. Development Center for Digital Learning Environments, 2016-2018, Euroopan aluekehitysrahasto
 11. Game Brewery, 2015-2018, Euroopan sosiaalirahasto
Ryhmän sivut

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

Yhteistyö UEF:n tutkimusryhmien kanssa

PROJEKTIT - UEF

Yhteistyökumppanit

Linkit

Julkaisut