SIB Labs -infrastruktuuriyksikkö

Tutkimusryhmä

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan infrastruktuuriyksikkö; tarjoamme yliopiston tutkijoiden ja yhteistyökumppaneidemme (oppilaitokset, tutkimuslaitokset, yritykset) käyttöön erikoislaitteistoja, niihin liittyvää konsultaatiota, analyysipalveluja sekä soveltavia tutkimus-/kehityshankkeita.

Erityisosaamisemme aloja ovat (bio)materiaalien tutkimus ja kuvantamisteknologiat.
Biomateriaalien tutkimukseen käytössämme olevia menetelmiä ovat mm. pyrolyysitekniikka ja pinnoitteet, molekyylitason erotus- ja analyysiteknologiat. Kuvantamisen menetelminä ovat mm. elektronimikroskopia (SEM, TEM), optinen mikrospektroskopia (FTIR, Raman), röntgentomografia (mikroCT) ja spektriset kuvantamisteknologiat.
Ryhmän sivut

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Tiedostot