SILLAT -hanke sujuvan opiskelun tukemiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi

01.01.2021 - 31.12.2023

Tutkimusryhmä

OKM:n erityisavustus koronaepidemian vuoksi tarvittaviin toimenpiteisiin korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamiseksi vv. 2021-2022 sekä Sillat II -jatkohanke tukemaan opiskelioiden oppimisvajetta, sujuvaa opiskelua ja opiskelijahyvinvointia UEFissa vv. 2022-2023.

Itä-Suomen yliopisto on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksen vuosille 2021-2022 sekä jatkohankkeena avustusta vuosille 2022-2023 opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Saaduilla erityisavustuksilla Itä-Suomen yliopisto toteuttaa SILLAT -hankkeen (I ja II) tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

PÄÄTAVOITTEET

Erilaisin tukitoimin, toimijoiden yhteistyönä sekä opiskelijoiden vertaistuella tuetaan opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja selviytymistä pandemian aiheuttamista ongelmista, ehkäistään syrjäytymistä, vahvistetaan opiskelukykyä ja henkistä hyvinvointia sekä edistetään opintojen etenemistä. Hankkeessa tuotetaan lisäksi matalan kynnyksen ohjaus- ja hyvinvointipalveluja opiskelijoillemme.

Hankkeessa on useita osatoteuttajia.
Hankkeen yhdyshenkilö on opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen (tuija.pasanen@uef.fi).

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

SILLAT -hanke sujuvan opiskelun tukemiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi rahoittajan logo

Osahankkeet

 1. Ylioppilaskunta ISYY / Matalan kynnyksen tukitoimia ja neuvontaa opiskelijoille opiskelun arjessa, työelämävalmiuksiin liittyvissä asioissa sekä opiskelukyvyn ylläpitämiseen ja jaksamiseen liittyen. | ISYYn Sillat -osahankkeen verkkosivut (avautuu uuteen välilehteen)
  • Yhteyshenkilö: pääsihteeri Sanna Heinonen (paasihteeri@isyy.fi), hankekoordinaattori Riina Pääkkönen (riina.paakkonen@isyy.fi)
 2. Opiskelijoiden liikuntapalvelut / Sykettä, Joensuu / Aktiivinen arki pienryhmä yksinäisyydestä kärsiville sekä arjen hallinnassa haasteita kohtaaville opiskelijoille. Liikuntaneuvontapalveluja opiskelijoille. | Sykettä korkeakoululiikunta, Joensuu -verkkosivut (avautuu uuteen välilehteen)
  • Yhteyshenkilö: liikuntasuunnittelija Heli Aalto (liikuntasuunnittelija@isyy.fi)
 3. Opiskelijoiden liikuntapalvelut / Sykettä, Kuopio / Lempeästi liikkeelle ryhmä tarjoaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämispalveluja opiskelijoille tavoitteena vähentää yksinäisyyden tunnetta ja saada vertaistukea pienryhmässä, yhteisöllisyyden lisäämistä matalan kynnyksen palvelujen avulla sekä motivoida opiskelijat huolehtimaan omasta hyvinvoinnista ja kartuttaa heidän sosiaalisia taitojaan. Liikuntaneuvontapalveluja opiskelijoille. | Sykettä korkeakoululiikunta, Kuopio -verkkosivut (avautuu uuteen välilehteen)
  • Yhteyshenkilö: liikuntasuunnittelija Sirpa Risto (liikuntasuunnittelija.kuopio@isyy.fi)
 4. Opintopalvelut, kansainväliset liikkuvuuspalvelut / Kansainväliset opiskelijat poikkeustilanteessa, tukitoimia.
  • Yhteyshenkilö: kv.asioiden koordinaattori Anna Jetsu (anna.jetsu@uef.fi)
 5. Opintopalvelut, ohjaus- ja hyvinvointipalvelut / Matalan kynnyksen digitaalisen kontaktipisteen toteutus opiskelijoille (TUUDO-mobiilisovellus) sekä koulutusta ja tukea opiskelu- ja hyvinvointitaitojen vahvistamiseksi, yhteisöllisyyttä lisääviä aktiviteetteja ja tukitoimia opiskelijoille sekä vertaistuutoroinnin vahvistaminen ja tuutorikoulutuksiin liittyvät tukitoimet.
  • Student2Student -vertaisohjaus (projektin vastuuhenkilö Marinia Sorjonen-Ward, marinia.sorjonen-ward@uef.fi)
  • Opintopsykologipalveluja
  • Yhteyshenkilö: opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen (tuija.pasanen@uef.fi)
 6. Soveltavan kasvatustieteen ja opettajakoulutuksen osasto (Skope) / Parempaan yhteistyöhön vertaistuutoreiden ja opettajatuutoreiden keskinäisessä toiminnassa (Pilotti: Uefin opettajakoulutuksen tuutorointiohjelman kehittäminen).
  • Yhteyshenkilö: projektitutkija Ville Tahvanainen (ville.tahvanainen@uef.fi)

Osahankkeet tekevät yhteistyötä keskenään ja tukevat UEFin muuta opiskelijoiden ohjaus- ja  hyvinvointitoimintaa.

Hankkeen viestintäkanavat

Hankkeen edistymisestä, tapahtumista ja toimista tiedotetaan yliopiston ja ISYYn kanavissa (KAMU ja Yammer) sekä osatoteuttajien toimesta niiden omissa kanavissa hankkeen aikana.

Tietosuojaseloste

Yksityiskohtainen tietosuojaseloste (päivitys 31.3.2022) löytyy tämän verkkosivun lopusta.

 

Avainsanat

Ajanjakso

01.01.2021 - 31.12.2023

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

Tiedostot