Kaijus  Ervasti

Kaijus Ervasti

Tutkimusjohtaja

Yhteiskunnallinen oikeustutkimus eli tutkimus, kuinka oikeus totetutuu yhteiskunnassa ja kuinka ihmiset – ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat– pääsevät oikeuksiinsa.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

kaijus.ervasti@uef.fi

Työskentelen Hyvinvointioikeuden keskuksessa ja Itä-Suomen yliopiston Neurotieteiden tutkimusyhteisön Neuroetiikka ja oikeus – tutkimusryhmän jäsenenä. Johdan tällä hetkellä Koneen säätiön rahoittamaa hanketta Varjoja paratiisissa? Muistisairaan ihmisen oikeudet hyvivointivaltiossa (VAPA; 2022-2025) sekä toimin yhden työpaketin johtajana (wp 4) Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa hankkeessa Safeguarding welfare in times of pandemics: towards collaborative governance of syndemics (WELGO; 2021 – 2024). Johdan myös Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta  Marginalisoitujen ryhmien oikeudensaantimahdollisuudet ikääntyvässä yhteiskunnsassa (2023-2027). Hankkeissa tutkitaan ikääntyvien ja muistisairaiden ihmisten oikeuksia ja oikeudensaantimahdollisuuksia.  Lisäksi johdan Oikeutta potilaille -säätiön rahoittamaa hanketta Valot pimeyksien reunoilla – epilepsiaa sairastavan ihmisen oikeudet hyvinvointivaltiossa (REPSY; 2023-)

Julkaisut

30 kappaletta