TIINA YNNILä

Suunnittelija

Työtehtäväni painottuvat hankehallintoon, eli erilaisten täydennyskoulutukseen liittyvien projektien suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin. Erityisosaamistani on Venäjä-yhteistyö.

Tällä hetkellä olen suomalainen projektipäällikkö kahdessa Karelia CBC -hankkeessa:
Karelian Wellness 10.5.-31.12.2021
New Cultural Horizons 10.5.2021-30.6.2022