TIINA YNNILä

Suunnittelija

Työtehtäväni painottuvat hankehallintoon, eli erilaisten täydennyskoulutukseen liittyvien projektien suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin. Erityisosaamistani on Venäjä-ja kv-yhteistyö.

Tällä hetkellä olen suomalainen projektipäällikkö kahdessa Karelia CBC -hankkeessa:
Karelian Wellness 10.5.-31.5.2022
New Cultural Horizons 10.5.2021-30.9.2022