Menestyksen tavoittelua vaikka uupuen? Motivaation, perfektionismin ja opiskeluhyvinvoinnin kehityksellinen ja tilannekohtainen dynamiikka toisen asteen opintojen aikana profiilikuva

Menestyksen tavoittelua vaikka uupuen? Motivaation, perfektionismin ja opiskeluhyvinvoinnin kehityksellinen ja tilannekohtainen dynamiikka toisen asteen opintojen aikana

Projekti
01.09.2022 - 31.08.2027
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Filosofinen tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Menestyksen tavoittelua vaikka uupuen? Motivaation, perfektionismin ja opiskeluhyvinvoinnin kehityksellinen ja tilannekohtainen dynamiikka toisen asteen opintojen aikana rahoittajan logo

Johtajat

Tämän Suomen Akatemian rahoittaman akatemiatutkijahankkeen (2022–2027) tavoitteena on tarkastella motivaation, perfektionismin ja opiskeluhyvinvoinnin kehityksellistä ja tilannekohtaista dynamiikkaa toisen asteen opintojen aikana, sekä opiskeluhuollon roolia oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisessa.

Hankkeessa kerätään kattava neljän vuoden pitkittäisaineisto opiskelijoiden motivaation, perfektionismin ja hyvinvoinnin kehityksestä, jota täydennetään kaupunki- ja koulutason tiedoilla opiskeluhuollon resursseista sekä kokemusotantamenetelmän avulla kerätyllä intensiivisellä aineistolla opiskelijoiden tilannekohtaisesta motivaatiosta ja tunteista.

Tutkimus tarjoaa ajankohtaista ja tärkeää tietoa toisen asteen opiskelijoiden motivaation ja hyvinvoinnin kehityksestä ja yhteyksistä niin opiskelijan tilannekohtaisiin tunnekokemuksiin kuin koettuun opiskeluhuollon palvelujen tarpeeseen. Tutkimuksen tuloksia voidaankin hyödyntää opiskeluhuollon palvelujen kehittämiseen.

Seuraa Twitterissä tiliä @Heta_Tuominen, jos haluat kuulla tutkimushankkeen uutisia.

Ajankohtaista

 • Tekeillä olevat väitöskirjat:

  • Anna Kuusi, Itä-Suomen yliopisto: ”Perfectionism, achievement striving, and study-related well-being during secondary education: Gender differences and developmental dynamics”
  • Kukka-Maaria Polso, Helsingin yliopisto: ”Motivated to engage? The interplay of motivational development and behavioral engagement in adolescence”


  Jos olet kiinnostunut tekemään väitöskirjaa hankkeessa
  , ota yhteyttä Heta Tuomiseen.

 • Tekeillä olevat pro gradu -tutkielmat:

  • Emmi Kujala, Itä-Suomen yliopisto: ”Koetut oppimisvaikeudet sekä niiden yhteys opiskeluhyvinvointiin toisella asteella”


  Jos olet kiinnostunut tekemään gradua hankkeessa
  , ota yhteyttä Heta Tuomiseen.

 • Konferenssiesitykset:

  • Tuominen, H., Rasa, E., Kujala, E., Viljaranta, J., & Niemivirta, M. (2023). School engagement and burnout profiles in upper secondary school: Associations with perceived learning difficulties. Paper to be presented at the Oppimis- ja oppimisvaikeustutkijatapaaminen, 5–6 October, Jyväskylä, Finland.
  • Kuusi, A., Tuominen, H., & Niemivirta, M. (2023). Students’ perfectionism: Gender differences and development in upper secondary education. Paper presented at the 27th Conference of the JUnior REsearchers of EARLI, 20–21 August, Thessaloniki, Greece.
  • Polso, K.-M., Tuominen, H., Ihantola, P., & Niemivirta, M. (2023). Networks and dynamics of secondary students’ momentary expectancies, values, costs, and engagement. Paper presented at the 27th Conference of the JUnior REsearchers of EARLI, 20–21 August, Thessaloniki, Greece.
  • Tiedote tutkimuksesta nuorille löytyy täältä (pdf)
  • Tiedote tutkimuksesta huoltajille löytyy täältä (pdf)
  • Information om studien finns här (pdf)
  • Research information can be found here (pdf)

Avainsanat

Julkaisut

11 kappaletta