Tourism Business

Tutkimusryhmä

Matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmä toimii Matkailualan opetus- ja tutkimuskeskuksessa, joka on Suomen johtava matkailun liiketoimintaan erikoistunut tutkimusyksikkö. MOT:n tutkimustoiminta fokusoituu hyvinvointi- ja luontomatkailuun, matkailun verkkoliiketoimintaan ja digitalisaatioon, sekä vastuulliseen ja kestävään matkailuliiketoimintaan.

Tutkimusryhmän tutkimustoiminta rakentuu matkailun hyvinvointivaikutusten ympärille. Matkailun ja erityisesti matkailuliiketoiminnan mahdollisuuksia lisätä yhteisöjen, yritysten ja niiden työntekijöiden, matkailijoiden, sekä ympäristön hyvinvointia tarkastellaan kolmesta näkökulmasta: digitaalisuus ja teknologia, luonto, ja vastuullisuus. Tutkimuksemme lisää ymmärrystä erilaisten matkailijasegmenttien arvo-odotuksista, arvon muodostumisesta, sekä siitä, miten matkailijoiden odotuksia vastaavia palveluja voidaan kehittää ja johtaa vastuullisesti. Tutkimuksessamme luonto, erityisesti vesistöt ja metsät nähdään resurssina ja elämysten ja hyvinvoinnin syntymisen lähteenä ja ympäristönä.

Tutkimme sitä, kuinka elämykset syntyvät ja kehittyvät erityisesti luontomatkailukohteissa ja kuinka niistä viestitään. Pyrimme lisäämään ymmärrystä erilaisten matkailijasegmenttien arvo-odotuksista, arvon muodostumisesta, sekä siitä, miten odotuksia vastaavia palveluja voidaan kehittää ja johtaa vastuullisesti. Yhä suurempaan rooliin sekä elinkeinossa että tutkimuksessa on nousemassa vastuullisuusviestintä. Matkailijan kokemus ja elämys kohteessa syntyy useiden sidosryhmien tarjoamien palvelujen yhteisvaikutuksena, joten toimijaverkostot, yrittäjyys, ja kilpailukyky ovat keskeisiä tutkimusaiheitamme.

Ryhmän sivut

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

 • Scott McCabe, professor
  Scott McCabe, professor Scott.McCabe@nottingham.ac.uk
 • Jamie Murphy, adjunct professor
  Jamie Murphy, adjunct professor jamie.perth@gmail.com
 • Esko Sorakunnas, doctoral researcher
  Esko Sorakunnas, doctoral researcher
 • Sini Kauhanen, doctoral researcher
  Sini Kauhanen, doctoral researcher
 • Jessie Chen, doctoral researcher
  Jessie Chen, doctoral researcher
 • Johanna Heinonen, docotral researcher
  Johanna Heinonen, docotral researcher
 • Mercy Changa, doctoral researcher
  Mercy Changa, doctoral researcher
 • Hilkka Lassila, adjunct professor
  Hilkka Lassila, adjunct professor hilkka.lassila@savonia.fi
 • Saila Saraniemi, adjunct professor
  Saila Saraniemi, adjunct professor saila.saraniemi@oulu.fi
 • Juulia Räikkönen, adjunct professor
  Juulia Räikkönen, adjunct professor juulia.raikkonen@utu.fi
 • Daumantas Bockus, doctoral researcher
  Daumantas Bockus, doctoral researcher dbockus@uef.fi

Yhteistyökumppanit