Tourism Business

Matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmä toimii Matkailualan opetus- ja tutkimuskeskuksessa, joka on Suomen johtava matkailun liiketoimintaan erikoistunut tutkimusyksikkö. MOT:n tutkimustoiminta fokusoituu hyvinvointi- ja luontomatkailuun, matkailun verkkoliiketoimintaan ja digitalisaatioon, sekä vastuulliseen ja kestävään matkailuliiketoimintaan.

Tutkimme sitä, kuinka elämykset syntyvät ja kehittyvät erityisesti luontomatkailukohteissa ja kuinka niistä viestitään. Pyrimme lisäämään ymmärrystä erilaisten matkailijasegmenttien arvo-odotuksista, arvon muodostumisesta, sekä siitä, miten odotuksia vastaavia palveluja voidaan kehittää ja johtaa vastuullisesti. Yhä suurempaan rooliin sekä elinkeinossa että tutkimuksessa on nousemassa vastuullisuusviestintä. Matkailijan kokemus ja elämys kohteessa syntyy useiden sidosryhmien tarjoamien palvelujen yhteisvaikutuksena, joten toimijaverkostot, yrittäjyys, ja kilpailukyky ovat keskeisiä tutkimusaiheitamme.

Tutkimuksessamme luonto, erityisesti vesistöt ja metsät nähdään resurssina ja elämysten syntymisen ympäristönä. Elämykset syntyvät asiakkaiden, ympäristön ja palveluntarjoajien yhteisessä arvonluontiprosessissa. Tutkimuksessamme korostuu pyrkimys matkailukohteiden taloudelliseen, ekologiseen sekä sosio-kulttuuriseen kestävyyteen, jonka kehittämiseen yrityksissä ja kohteissa tutkimuksemme tuottaa uutta tietoa. Kestävyyden avulla tavoitellaan sekä yksilöiden että yhteisön hyvinvointia. Monet tutkimusaiheistamme, kuten esimerkiksi sosiaalinen matkailu, ovat luonteeltaan tieteidenvälisiä, ja tuottavat kontribuutiota useammalle titeteenalalle.

Tutkimusryhmän sivut

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

Yhteistyökumppanit