Tourism Business

Tutkimusryhmä

Matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmä toimii Matkailualan opetus- ja tutkimuskeskuksessa, joka on Suomen johtava matkailun liiketoimintaan erikoistunut tutkimusyksikkö. MOT:n tutkimustoiminta fokusoituu hyvinvointi- ja luontomatkailuun, matkailun verkkoliiketoimintaan ja digitalisaatioon, sekä vastuulliseen ja kestävään matkailuliiketoimintaan.

Tutkimusryhmän tutkimustoiminta rakentuu matkailun hyvinvointivaikutusten ympärille. Matkailun ja erityisesti matkailuliiketoiminnan mahdollisuuksia lisätä yhteisöjen, yritysten ja niiden työntekijöiden, matkailijoiden, sekä ympäristön hyvinvointia tarkastellaan kolmesta näkökulmasta: digitaalisuus ja teknologia, luonto, ja vastuullisuus. Tutkimuksemme lisää ymmärrystä erilaisten matkailijasegmenttien arvo-odotuksista, arvon muodostumisesta, sekä siitä, miten matkailijoiden odotuksia vastaavia palveluja voidaan kehittää ja johtaa vastuullisesti. Tutkimuksessamme luonto, erityisesti vesistöt ja metsät nähdään resurssina ja elämysten ja hyvinvoinnin syntymisen lähteenä ja ympäristönä.

Tutkimme sitä, kuinka elämykset syntyvät ja kehittyvät erityisesti luontomatkailukohteissa ja kuinka niistä viestitään. Pyrimme lisäämään ymmärrystä erilaisten matkailijasegmenttien arvo-odotuksista, arvon muodostumisesta, sekä siitä, miten odotuksia vastaavia palveluja voidaan kehittää ja johtaa vastuullisesti. Yhä suurempaan rooliin sekä elinkeinossa että tutkimuksessa on nousemassa vastuullisuusviestintä. Matkailijan kokemus ja elämys kohteessa syntyy useiden sidosryhmien tarjoamien palvelujen yhteisvaikutuksena, joten toimijaverkostot, yrittäjyys, ja kilpailukyky ovat keskeisiä tutkimusaiheitamme.

Tutkimusryhmän sivut

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

 • Scott McCabe, professor
  Scott McCabe, professor Scott.McCabe@nottingham.ac.uk
 • Jamie Murphy, adjunct professor
  Jamie Murphy, adjunct professor jamie.perth@gmail.com
 • Riina Iloranta, doctoral student
  Riina Iloranta, doctoral student
 • Esko Sorakunnas, doctoral student
  Esko Sorakunnas, doctoral student
 • Sini Kauhanen, doctoral student
  Sini Kauhanen, doctoral student
 • Xinxin Guo, doctoral student
  Xinxin Guo, doctoral student
 • Jessie Chen, doctoral student
  Jessie Chen, doctoral student
 • Johanna Heinonen, docotral student
  Johanna Heinonen, docotral student
 • Mercy Changa, doctoral student
  Mercy Changa, doctoral student
 • Hilkka Lassila, adjunct professor
  Hilkka Lassila, adjunct professor hilkka.lassila@savonia.fi
 • Saila Saraniemi, adjunct professor
  Saila Saraniemi, adjunct professor saila.saraniemi@oulu.fi
 • Juulia Räikkönen, adjunct professor
  Juulia Räikkönen, adjunct professor juulia.raikkonen@utu.fi

Yhteistyökumppanit