Tarkenna hakuasi

Kaisa Vainio (kaisa.vainio@uef.fi)

Teen väitöskirjaa Itä-Suomen Yliopiston Metsätieteen osastolla monitieteisessä ’Puut Lähellämme’ – tutkimus- ja taidehankkeessa. Väitöskirjatyössäni tutkin ihmisten yksilöllistä kiintymistä erityisiin puuyksilöihin ja kulttuurista suhdetta puihin. Työssäni käsittelen puusuhdetta erilaisista näkökulmista kuten luontoyhteys, omistajuus, muistot, aistikokemukset, puiden hoiva, ylisukupolvisuus, luontoon liittyvä henkisyys ja suomalainen metsäsuhde.

Minua kiinnostaa erityisesti pohjoisten kansojen luontosuhde, kulttuuriset kontaktit, arktiset kysymykset ja ihmisen elo metsästä ja metsässä.

Muut tutkimusalat:
– Kulttuurinen ympäristötutkimus
– Sosiokulttuurinen biotaloustutkimus
– Arktinen tutkimus
– Rajayhteistyön ja kulttuurisuhteiden tutkimus (Suomi-Venäjä)

Ympäristöoikeuden tutkimusryhmä

Monitieteisesti ja kansainvälisesti orientoitunut tutkimusryhmä, jonka tutkimus kattaa keskeiset perinteisen ja modernin ympäristöoikeuden osa-alueet. Tutkimuksessa analysoidaan ympäristölainsäädäntöä ja sen soveltamiskäytäntöjä sekä haetaan monitieteisiä ratkaisuja ajankohtaisiin ympäristöongelmiin ja -konflikteihin. Tutkimuksen painotus on ollut viime vuosina luonnonvara- ja biotalousoikeudessa, maankäyttö- ja rakentamisoikeudessa, ympäristönsuojeluoikeudessa sekä ympäristöoikeudellisen ratkaisun teoriassa. Ryhmän tutkimuksen erityispiirteenä on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Tutkijat ovat soveltaneet tutkimustaan aktiivisesti erityisesti lainsäädännön kehittämis- ja täytäntöönpanohankkeissa. Tutkimusryhmän asiantuntemusta hyödynnetään laaja-alaisesti myös oikeustieteiden laitoksen opetustarjonnassa ja ympäristöalalla työskentelevien täydennyskoulutuksessa. Opiskelijoiden valittavana on Suomen laajin valikoima ympäristöoikeuden opintojaksoja, jotka on muokattu vastaamaan työelämän tarpeita.