Tarkenna hakuasi

Sosiaalityön tutkimus- ja opetusryhmä profiilikuva

Sosiaalityön tutkimus- ja opetusryhmä

Tutkimusryhmä
01.08.2023 -
Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Sosiaalityön tutkimus- ja opetusryhmään kuuluu Yhteiskuntatieteiden laitoksella työskenteleviä professoreja, yliopistonlehtoreita ja tutkijoita. Sosiaalityön tutkimuksessa meillä painottuvat tällä hetkellä lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö, sosiaaligerontologia ja gerontologinen sosiaalityö, vammaissosiaalityö, sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen vaikuttavuus, moniammatillinen vuorovaikutus ja osaaminen sekä sosiaalityön historian tutkimus. Ryhmämme jäsenet tekevät monipuolisesti myös muihin aiheisiin liittyvää tutkimusta erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Sosiaalityön opetusta annamme opetussuunnitelman mukaisesti. Opetuksesta vastaavat pääasiassa professorit ja yliopistonlehtorit, mutta myös tutkijatohtorit ja väitöskirjatutkijat osallistuvat opetukseen eri opintojaksoilla.

Projektit

Yhteistyö

Professorit

Vanhemmat tutkijat

Tutkijatohtorit

Väitöskirjatutkijat

Amanuenssi

Sosnet-yhteistyöopintojen koordinaattori