Vaativa erityinen tuki - tutkimus ja kehittäminen (VAATU)

01.08.2018 - 31.12.2023

Tutkimusryhmä

VAATU-tutkimusryhmä tuottaa tutkimustietoa vaativan erityisen tuen toimijoista. Keskiössä ovat mm. vuosittaiset tilastoinnit sekä valtakunnallisen kehittämistyön tutkimus. Vaativan erityisen tuen toimijoilla tässä tarkoitetaan sairaalaopetusyksiköitä, Elmeri-kouluja, Valteri-koulua sekä valtion koulukotikoulua. Yhteistyökumppaneina kehittämistyössä ovat VAATU-toimijoiden lisäksi Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä VIP-hankkeen toimijat.

Tutkimusryhmän johtajat


Ajankohtaista

  • KM, erityisluokanopettaja (sairaalaopettaja) Eija Mäkinen jatko-opiskelijaksi (LY) VAATU-tutkimusryhmään.
    • Vuodesta 2007 alkaen sairaalaopetuksessa toiminut Mäkinen aloitti VAATU-tutkimusryhmässä väitöstutkimuksen konsultatiivisesta sairaalaopetuksesta. Pääohjaajana toimii dosentti Tanja Äärelä (LY) ja toisena ohjaajana dosentti Jyrki Huusko (UEF). Mäkisen tutkimus kytkeytyy käynnissä olevaan konsultatiivisen sairaalaopetuksen kehittämishankkeeseen.

 

Tutkimusryhmän julkaisuja

Kirjat ja artikkelit

2022

2021

2020

2019

  • Äärelä, T. & Huusko, J. 2019. Sairaalaopettajien ajatuksia konsultatiivisesta työstä sairaalaopetuksessa. Erityiskasvatus 2/2019, 24.

2016

Väitöskirjat

  • Äärelä, T. 2012. ”Aika palijon vaikuttaa minkälainen ilime opettajalla on naamalla.” : nuoret vangit kertovat peruskouluajoistaan. Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 105. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-484-586-1
  • Huusko, J. 1999. Opettajayhteisö koulun omaleimasten vahvuuksien hahmottajana, käyttäjänä ja kehittäjänä. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja, 49. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4609-6

 

VAATU-vuosikartoitukset

2021

2020

2019

2017-2018

Avainsanat

Ajanjakso

01.08.2018 - 31.12.2023

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

Yhteistyökumppanit

Linkit

Julkaisut

Tiedostot