Vaativa erityinen tuki - tutkimus ja kehittäminen (VAATU)

01.08.2020 -

Tutkimusryhmä

VAATU-tutkimusryhmä tuottaa tutkimustietoa vaativan erityisen tuen toimijoista. Keskiössä ovat mm. vuosittaiset tilastoinnit sekä valtakunnallisen kehittämistyön tutkimus. Vaativan erityisen tuen toimijoilla tässä tarkoitetaan sairaalaopetusyksiköitä, Elmeri-kouluja, Valteri-koulua sekä valtion koulukotikoulua. Yhteistyökumppaneina kehittämistyössä ovat VAATU-toimijoiden lisäksi Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä VIP-hankkeen toimijat.

 

Ajankohtaista

  • Vuoden 2021 sairaalaopetuksen, Elmeri-opetuksen, Valteri-opetuksen ja valtion koulukotikouluopetuksen tilastointipäivä oli keskiviikko 24.11.2021. Koosteita tilastoinneista odotettavissa kevään 2022 aikana.

 

Materiaaleja

 

Tutkimusryhmän julkaisuja

Kirjat ja artikkelit

2022

2021

2020

2019

  • Äärelä, T. & Huusko, J. 2019. Sairaalaopettajien ajatuksia konsultatiivisesta työstä sairaalaopetuksessa. Erityiskasvatus 2/2019, 24.

2016

 

VAATU-vuosikartoitukset

2020

2019

2017-2018

Avainsanat

Ajanjakso

01.08.2020 -

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

Yhteistyökumppanit

Linkit

Tiedostot