MultiCO - Nuorten tietoisuuden lisääminen luonnontieteellisen alan ammateista ja kiinnostuksen herättäminen alan opiskelua kohtaan

Tutkimusryhmä

MultiCO on Euroopan komission rahoittaja projekti. Projektissa työskentelevät yhdessä partnerit viidestä maasta: Iso-Britannia, Suomi, Viro, Saksa ja Kypros. Projektin tavoitteena on saada nuoret kiinnostumaan luonnontieteiden opiskelusta ja ohjata heitä pohtimaan luonnontieteellisten alojen valintaa. Tavoite saavutetaan pitkittäistutkimuksessa ja suunnittelemalla skenaarioita yhdessä kasvatustieteen, luonnontieteen, ohjauksen, psykologien, teollisuuden asiantuntijoiden, kolmannen sektorin toimijoiden, poliittisten päättäjien, vanhempien sekä koulun että koulun ulkopuolisten opettajien kanssa. Projektissa painotamme oppilaiden näkökulmaa (mitkä skenaariot kiinnostavat oppilaita ja miksi). Sen vuoksi projektissa tutkimme millainen vaikutus ammattien esittelyyn perustuvalla luonnontieteiden opetuksella on oppilaiden luonnontieteellisten opintojen valintoihin, ammattitietoisuuteen ja asenteisiin alan ammatteja kohtaan. Projektissa tuotamme myös taustamateriaalia koulutuksen suunnittelun avuksi tutkijoille, opettajille, opettajankouluttajille sekä poliittisille päättäjille.

Projekti alkoi elokuussa 2015 ja päättyi marraskuussa 2018

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 665100.

MultiCO - Nuorten tietoisuuden lisääminen luonnontieteellisen alan ammateista ja kiinnostuksen herättäminen alan opiskelua kohtaan rahoittajan logo

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit

Linkit