Vaativa monialainen tuki - tutkimus ja kehittäminen (VAATU) profiilikuva

Vaativa monialainen tuki - tutkimus ja kehittäminen (VAATU)

Tutkimusryhmä
01.08.2017 - 31.12.2026
Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu, Filosofinen tiedekunta

Yhteyshenkilöt

Vaativa monialainen tuki – tutkimus ja kehittäminen (VAATU) (aiemmin Vaativa erityinen tuki – tutkimus ja kehittäminen, VAATU)

VAATU-tutkimusryhmä tuottaa tutkimustietoa vaativan monialaisen tuen toimijoista. Keskiössä ovat mm. vuosittaiset tilastoinnit sekä valtakunnallisen kehittämistyön tutkimus. Vaativan monialaisen tuen toimijoilla tässä tarkoitetaan sairaalaopetusyksiköitä, Elmeri-kouluja, Valteri-koulua sekä valtion koulukotikoulua. Yhteistyökumppaneina kehittämistyössä ovat VAATU-toimijoiden lisäksi Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä VIP-hankkeen (2018-2022) toimijat.

Valtakunnallisessa tilastoinnissa kaikki VAATU-toimijat tuottavat aineistoa, jonka pohjalta tutkimusryhmässä laaditaan kansallinen kuva VAATU-yksiköiden oppilas-, opetushenkilökunta- ja oppilaitosprofiileista eri ulottuvuuksilla. Kansallisen kehittämisen osalla tutkimusryhmässä tutkitaan mm. post doc- ja väitöstutkimuksina mm. konsultatiivista sairaalaopetusta, Elmeri-konstultaatioita sekä kaikkien VAATU-toimijoiden yhteistä vaativaa konsultaatiota.

VAATU-tutkimusryhmän tutkimusyhteistyö

 • Sairaalaopetus (vuosikartoitukset 2017 -, konsultaatioprosessit 2021 -)
 • Elmeri-opetus (vuosikartoitukset 2019 -, konsultaatioprosessit 2023 -)
 • Valtion koulukotikoulu (vuosikartoitukset 2019 -)
 • Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri (vuosikartoitukset 2020 -)
 • Vaativa konsultaatio 2022 – (kaikkien VAATU-toimijoiden yhteisenä toimintana)

Tutkimusryhmän johtajat

Ajankohtaista

 • Elmeri-konsultaatio tutkimuskohteeksi. Vaatu-tutkimusryhmä on sopinut Elmeri-koulujen kanssa siitä, että se tutkii Elmeri-verkoston aloittamaa konsultaatiopalvelua. (27.3.2023)
 • KM, erityisluokanopettaja (sairaalaopettaja) Eija Mäkinen jatko-opiskelijaksi (LY) VAATU-tutkimusryhmään. Vuodesta 2007 alkaen sairaalaopetuksessa toiminut Mäkinen aloitti VAATU-tutkimusryhmässä väitöstutkimuksen konsultatiivisesta sairaalaopetuksesta. Pääohjaajana toimii professori Tanja Äärelä (LY) ja toisena ohjaajana dosentti Jyrki Huusko (UEF). Mäkisen tutkimus kytkeytyy käynnissä olevaan konsultatiivisen sairaalaopetuksen kehittämishankkeeseen.

Lähiaikojen koulutus- tai esitelmätilaisuuksia:

 • 8.-12.5.2022 Towards more inclusive hospital school education – hospital school leaders perceptions toward inclusion and hospital school education in Finland. The 12th Hope Congress: Shaping the Future with – Education: Cultures, Relationships, Competencies, Milano, Italia.
 • 20.3.2023 Vaativan tuen tilannekuva. Lapin yliopisto: https://www.ulapland.fi/events/Hyvinvointi,-osallisuus-ja-vaativuus-koulutyon-kehittamisessa-(2-op)-VERKKOKOULUTUS/0iakpfbw/4a25d7ad-18e5-4926-8af5-2148d4d7428
 • 28.2.2023 Vaativaa monialaista tukea tarvitsevien lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin turvaaminen. Professoriluento (live ja stream), Lapin yliopiston vuosijuhlaviikon luento. https://www.ulapland.fi/events/Vuosijuhlaviikon-luento-Vaativaa-monialaista-tukea-tarvitsevien-lasten-ja-nuorten-oppimisen-ja-koulunkaynnin-turvaaminen/38077/88ff8d98-4efd-4acb-9a8d-57de2331cc5f 
 • 6.2.2023 Onnistuneita ratkaisuja sivistyksen haasteisiin. Sivistysakatemia (Suomen Akatemia, Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, OAJ), Hämeenlinna.
 • 4.2.2023 Moninaisuuden tunnustaminen ja kouluun kiinnittymisen mahdollistaminen. Pohjanmaan opettajapäivä 2023. Seinäjoki.
 • 15.12.2022 Poissaolot konsultoivan sairaalaopetuksen näkökulmasta. Kiva, kun tulit! Poissaolot ja koulun kohdennetut toimet SKY-talviwebinaari. Opetus- ja kulttuuriministeriö.
 • 24.11.2022 Konsultatiivinen sairaalaopetus kehittyvänä, inkluusiota tukevana toimintana. Kasvatustieteen päivät, Oulu.
 • 19.11.2022 Sairaalaopetuksen konsultaatiohanke. Kansalliset sairaalaopetuspäivät, Turku. https://www.sairaalaopetuspaivat2022.com/ohjelma
 • 17.11.2022 Inkluusio koulussa. Harjoittelukoulujen rehtoreiden syyspäivät. Helsinki.
 • 28.10.2022 Kansallisesti yhtenäinen sairaalaopetus nyt ja tulevaisuudessa. Kurkistus sairaalaopetukseen ennen, nyt ja tulevaisuudessa meillä ja muualla -juhlaseminaari, Tampere.
 • 6.10.2022 Tutkimuksen terveiset. Vaatu – Yhdessä ajattelun ja oppimisen päivät. Vantaa
 • 12.9.2022 Kaikille yhteinen koulu, mahdollisuuksia ja haasteita. Lapin yliopisto: https://urly.fi/2FgQ
 • 16.8.2022 Seurantatutkimuksen kuulumisia sekä tutkimushankkeen toiminta lukuvuonna 2022-2023. Sairaalaopetuksen konsultoivien opettajien koulutuspäivä. Helsinki.
 • 15.8.2022 Valtion koulukotikoulun oppilasprofiili sekä kaikki VAATU-toimijat.Valtion koulukotikoulujen lukuvuosistartti 2022-2023. Etä.

Tutkimusryhmän / tutkimusryhmäläisten julkaisuja

Kirjat ja artikkelit

2023

 • Äärelä, T. & Ruutu, P. 2023. Peruskoulun kauaskantoinen merkitys elämänkulussa. Teoksessa H. Turkka & J. Saarholm (toim.) Lasten ja nuorten rikokset – opas ennaltaehkäisyyn ja rikoskierteiden katkaisuun. PS-kustannus. (https://www.ps-kustannus.fi/7319.html)

2022

2021

2020

2019

 • Äärelä, T. & Huusko, J. 2019. Sairaalaopettajien ajatuksia konsultatiivisesta työstä sairaalaopetuksessa. Erityiskasvatus 2/2019, 24.

2016

Väitöskirjat

 • Äärelä, T. 2012. ”Aika palijon vaikuttaa minkälainen ilime opettajalla on naamalla.” : nuoret vangit kertovat peruskouluajoistaan. Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 105. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-484-586-1
 • Huusko, J. 1999. Opettajayhteisö koulun omaleimasten vahvuuksien hahmottajana, käyttäjänä ja kehittäjänä. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja, 49. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4609-6

VAATU-vuosikartoitukset

2022

 • Julkaistaan teoksessa Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa (marraskuu 2023)

2021

2020

2019

2017-2018

Yhteistyö

Tiedostot

12 kappaletta

Avainsanat