Tarkenna hakuasi

Vaativa monialainen tuki - tutkimus ja kehittäminen (VAATU) profiilikuva

Vaativa monialainen tuki - tutkimus ja kehittäminen (VAATU)

Tutkimusryhmä
01.08.2017 -
Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu, Filosofinen tiedekunta

Johtajat

Vaativa monialainen tuki – tutkimus ja kehittäminen (VAATU) (aiemmin Vaativa erityinen tuki – tutkimus ja kehittäminen, VAATU)

VAATU-tutkimusryhmä tuottaa tutkimustietoa vaativan monialaisen tuen toimijoista. Keskiössä ovat mm. vuosittaiset tilastoinnit sekä valtakunnallisen kehittämistyön tutkimus. Vaativan monialaisen tuen toimijoilla tässä tarkoitetaan sairaalaopetusyksiköitä, Elmeri-kouluja, Valteri-koulua sekä valtion koulukotikoulua. Yhteistyökumppaneina kehittämistyössä ovat VAATU-toimijoiden lisäksi olleet myös mm. Opetushallitus sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutkimuksellisesti jäsennetään eniten tukea tarvitsevien oppilaiden koulujärjestelmällistä paradigmamuutosta kohti inklusiivisemman järjestelmän mukaista tukiparadigmaa. Tutkimusaineistoina ovat sekä toimijakohtaiset oppilas-, opettaja- ja kouluprofiilitilastoinnit sekä eri konsultaatioaineistot. Konsultaatioaineistot koostuvat konsultatiivisen sairaalaopetuksen valtakunnallisesta aineistosta, Elmeri-konsultaatioaineistosta sekä kaikkien VAATU-toimijoiden yhteisestä vaativaa konsultaatio -aineistosta (aineisto tuotettu 2022-2023).

VAATU-tutkimusryhmän käynnissä olevat tutkimusteemat

 • Sairaalaopetuksen oppilas-, opetushenkilökunta- ja yksikköprofiilit (vuosikartoitukset), alkaen vuodesta 2017
 • Elmeri-opetuksen oppilas-, opetushenkilökunta- ja yksikköprofiilit (vuosikartoitukset), alkaen vuodesta 2019
 • Valtion koulukotikoulun oppilas-, opetushenkilökunta- ja yksikköprofiilit (vuosikartoitukset), alkaen vuodesta 2019
 • Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin oppilas-, opetushenkilökunta- ja yksikköprofiilit (vuosikartoitukset), alkaen vuodesta 2020
 • Konsultatiivisen sairaalaopetuksen tutkimus, alkaen vuodesta 2021
  • Konsultatiivinen sairaalaopetus -väitöstutkimus (KM Eija Mäkinen), alkaen vuodesta 2022
  • Konsultatiivinen sairaalaopetus ja kouluakäymättömyys -väitöstutkimus (FM, KM Saana-Lotta Korkala), alkaen vuodesta 2024
 • Vaativan konsultaation tutkimus, alkaen vuodesta 2022 (aineiston tuottaminen päättynyt lukuvuoden 2022-2023 lopussa)
 • Konsultatiivisen Elmeri-opetuksen tutkimus, alkaen vuodesta 2023
 • Sairaalaopetushenkilökunnan työhyvinvointi, alkaen vuodesta 2023

Ajankohtaista

 • FM, KM Saana-Lotta Korkala jatko-opiskelijaksi (LY) VAATU-tutkimusryhmään. Saana-Lotan väitöskirjatyö keskittyy konsultatiivisen sairaalaopetuksen ja kouluakäymättömyyden tutkimukseen. Pääohjaajana toimii professori Tanja Äärelä (LY) ja toisena ohjaajana dosentti Jyrki Huusko (UEF). (8.4.2024)
 • Jyrki Huusko Kouluilta-podcastin vieraana keskustelemassa diagnooseista ja lisääntyneestä tuen tarpeesta. (22.2.2024)
 • Sairaalaopetushenkilökunnan työhyvinvointi -tutkimusprojekti käynnistyi! Sairaalaopetuksen kehittämisryhmän aloitteesta ja yksikköjen johtajien hyväksynnällä sovittiin yhteistyöstä sairaalaopetuksen työhyvinvoinnin tutkimuksesta. Tutkimusaineisto kerätään kaikista Suomen sairaalaopetusyksiköistä keväällä 2024. Yhteistyökumppanina ja yhtenä työhyvinvointitutkimusprojektin tutkimusjohtajana toimii Itä-Suomen yliopiston terveyspsykologian professori ja filosofisen tiedekunnan tutkimuksesta vastaava varadekaani Taina Hintsa. Tästä linkistä pääset Sairaalaopetushenkilöstön työhyvinvointitutkimuksen projektisivuille. (21.11.2023)
 • Prof. Tanja Äärelä avaa konsultatiivisen sairaalaopetuksen näkymiä kouluakäymättömyyteen Ylen uutisissa (TV, radio, verkkouutiset). (20.11.2023)
 • Vaativan monialaisen tuen yksiköiden tilastointipäivä 2023 on keskiviikko 22.11.2023. Uudet tilastointitiedot julkistetaan toukokuussa 2024. (13.11.2023)
 • Moninainen koulu 2 – intensiivisintä tukea tarvitsevat oppilaat kaikille yhteisessä koulussa -koulutuskokonaisuus sai n. 40 000 €:n rahoituksen ajalle 15.5.2023-30.6.2025. Rahoituksen myötä voidaan hankkeessa tuottaa esi- ja perusopetuksen henkilöstölle pohjatietoa vaativaan monialaiseen tukeen liittyvistä teemoista sekä tarjota arkeen sovellettavaa osaamista. Kokonaisuuden pääarkkitehtina on professori Tanja Äärelä (LY). (29.5.2023)
 • Elmeri-konsultaatio tutkimuskohteeksi. Vaatu-tutkimusryhmä on sopinut Elmeri-koulujen kanssa siitä, että se tutkii Elmeri-verkoston aloittamaa konsultaatiopalvelua. (27.3.2023)
 • KM, erityisluokanopettaja (sairaalaopettaja) Eija Mäkinen jatko-opiskelijaksi (LY) VAATU-tutkimusryhmään. Vuodesta 2007 alkaen sairaalaopetuksessa toiminut Mäkinen aloitti VAATU-tutkimusryhmässä väitöstutkimuksen konsultatiivisesta sairaalaopetuksesta. Pääohjaajana toimii professori Tanja Äärelä (LY) ja toisena ohjaajana dosentti Jyrki Huusko (UEF). Mäkisen tutkimus kytkeytyy käynnissä olevaan konsultatiivisen sairaalaopetuksen kehittämishankkeeseen. (31.3.2022)

Lukuvuoden 2023-2024 koulutus- tai esitelmätilaisuuksia:

 • 15.8.2023. Rakenteellinen ja pedagoginen koulun kehittäminen. Moninainen koulu 2 – intensiivisintä tukea tarvitsevat oppilaat kaikille yhteisessä koulussa. Lapin yliopisto (Opetushallituksen rahoittama koulutus), etä.
 • 5.9.2023. Esi- ja alkuopetuksen oppilaat sairaalaopetustilaston ja konsultaatioaineiston valossa. Sairaalassa järjestettävän varhaiskasvatuksen kehittämishanke, etä.
 • 27.10.2023. Sairaalaopetus ja perheiden tukeminen. Vanhemmuuden ja perheiden tuen ilmiötyöpaja. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun sote, Joensuu.
 • 14.11.2023. Vahvasti oireilevat lapset koulussa. Lastenpsykiatripäivät 2023. Yhteiset lapset koulutiellä ja hoitopolulla – Mitä on toimiva moniammatillinen yhteistyö? Helsinki.
 • 14.11.2023. Laitoskoulujen konsultatiivinen työ lähikoulujen tukena. Lastenpsykiatripäivät 2023. Yhteiset lapset koulutiellä ja hoitopolulla – Mitä on toimiva moniammatillinen yhteistyö? Helsinki.
 • 16.11.2023. Sairaalaopetus kansallisesti uusimman tutkimustiedon valossa. Sairaalaopetuksen johdon neuvottelupäivät. Jyväskylä.
 • 17.11.2023. Tutkijoiden terveiset. Sairaalaopetuspäivät 17.-18.11.2023. Jyväskylä.
 • 27.11.2023. Vaativan monialaisen tuen toimijat Suomessa. Mitähän VAATUa? – vaativan monialaisen tuen yhteistyön edistäminen -webinaari. Itä-Suomen aluehallintovirasto.
 • 27.11.2023. Millaisia taitoja tämän päivän aikuinen tarvitsee? Mitähän VAATUa? – vaativan monialaisen tuen yhteistyön edistäminen -webinaari. Itä-Suomen aluehallintovirasto.
 • 12.1.2024. Elmeri-konsultaatiot 2023 – tutkimuksen alustavia tuloksia. Konsultatiivisten Elmeri-opettajien tapaaminen, etä.
 • 21.3.2024 Hyvinvointi, osallisuus ja vaativuus koulutyön kehittämisessä: Vaativan tuen ajankohtaisin tilannekuva -koulutus. Moninainen koulu 2 – intensiivisintä tukea tarvitsevat oppilaat kaikille yhteisessä koulussa. Lapin yliopisto (Opetushallituksen rahoittama koulutus), etä.
 • 26.4.2024. Sairaalaopetuksen tilannekuva: tilastointi 11/2023, konsultoiva sairaalaopetus 4/2024. Sairaalaopetuksen johdon neuvottelupäivät. Helsinki.
 • 24.5.2024. Elmeri koulujen tilannekuva tilastojen (2023) ja Elmeri-konsultaatioiden (2023 ja 5/2024) valossa. Konsultatiivisten Elmeri-opettajien tapaaminen, etä.
 • 5.6.2024. ”Vangista vahvimmaksi” -yhteisluento, voimamies Mika Törrö ja erityispedagogiikan professori Tanja Äärelä. SUHO:n kesäpäivät 2024. Itä-Suomen yliopisto.

Tutkimusryhmän / tutkimusryhmäläisten julkaisuja

Kirjat ja artikkelit

2024

2023

2022

2021

2020

2019

 • Äärelä, T. & Huusko, J. 2019. Sairaalaopettajien ajatuksia konsultatiivisesta työstä sairaalaopetuksessa. Erityiskasvatus 2/2019, 24.

2016

Väitöskirjat

 • Äärelä, T. 2012. ”Aika palijon vaikuttaa minkälainen ilime opettajalla on naamalla.” : nuoret vangit kertovat peruskouluajoistaan. Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 105. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-484-586-1
 • Huusko, J. 1999. Opettajayhteisö koulun omaleimasten vahvuuksien hahmottajana, käyttäjänä ja kehittäjänä. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja, 49. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4609-6

VAATU-vuosikartoitukset

2023

2022

2021

2020

2019

2017-2018

Yhteistyö

Tiedostot

14 kappaletta

Avainsanat

Johtajat

Professorit

Muut ryhmän jäsenet