Tarkenna hakuasi

Vaativa monialainen tuki - tutkimus ja kehittäminen (VAATU) profiilikuva

Vaativa monialainen tuki - tutkimus ja kehittäminen (VAATU)

Tutkimusryhmä
01.08.2017 -
Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu, Filosofinen tiedekunta

Johtajat

Vaativa monialainen tuki – tutkimus ja kehittäminen (VAATU) (aiemmin Vaativa erityinen tuki – tutkimus ja kehittäminen, VAATU)

VAATU-tutkimusryhmä tuottaa tutkimustietoa vaativan monialaisen tuen toimijoista. Keskiössä ovat mm. vuosittaiset tilastoinnit sekä valtakunnallisen kehittämistyön tutkimus. Vaativan monialaisen tuen toimijoilla tässä tarkoitetaan sairaalaopetusyksiköitä, Elmeri-kouluja, Valteri-koulua sekä valtion koulukotikoulua. Yhteistyökumppaneina kehittämistyössä ovat VAATU-toimijoiden lisäksi Opetushallitus sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Valtakunnallisessa tilastoinnissa kaikki VAATU-toimijat tuottavat aineistoa, jonka pohjalta tutkimusryhmässä laaditaan kansallinen kuva VAATU-yksiköiden oppilas-, opetushenkilökunta- ja oppilaitosprofiileista useilla eri ulottuvuuksilla. Kansallisen kehittämisen osalla tutkimusryhmässä tutkitaan mm. post doc- ja väitöstutkimuksina mm. konsultatiivista sairaalaopetusta, Elmeri-konsultaatioita sekä kaikkien VAATU-toimijoiden yhteistä vaativaa konsultaatiota.

VAATU-tutkimusryhmän käynnissä olevat tutkimusteemat

 • Sairaalaopetuksen oppilas-, opetushenkilökunta- ja yksikköprofiilit (vuosikartoitukset), alkaen vuodesta 2017
 • Elmeri-opetuksen oppilas-, opetushenkilökunta- ja yksikköprofiilit (vuosikartoitukset), alkaen vuodesta 2019
 • Valtion koulukotikoulun oppilas-, opetushenkilökunta- ja yksikköprofiilit (vuosikartoitukset), alkaen vuodesta 2019
 • Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin oppilas-, opetushenkilökunta- ja yksikköprofiilit (vuosikartoitukset), alkaen vuodesta 2020
 • Konsultatiivisen sairaalaopetuksen tutkimus, alkaen vuodesta 2021
 • Vaativan konsultaation tutkimus, alkaen vuodesta 2022
 • Konsultatiivisen Elmeri-opetuksen tutkimus, alkaen vuodesta 2023
 • Sairaalaopetushenkilökunnan työhyvinvointi, alkaen vuodesta 2023

Ajankohtaista

 • Sairaalaopetushenkilökunnan työhyvinvointi -tutkimusprojekti käynnistyi! Sairaalaopetuksen kehittämisryhmän aloitteesta ja yksikköjen johtajien hyväksynnällä sovittiin yhteistyöstä sairaalaopetuksen työhyvinvoinnin tutkimuksesta. Tutkimusaineisto kerätään kaikista Suomen sairaalaopetusyksiköistä vielä tämän vuoden puolella. Yhteistyökumppanina ja yhtenä työhyvinvointitutkimusprojektin tutkimusjohtajana toimii Itä-Suomen yliopiston terveyspsykologian professori ja filosofisen tiedekunnan tutkimuksesta vastaava varadekaani Taina Hintsa. Tästä linkistä pääset Sairaalaopetushenkilöstön työhyvinvointitutkimuksen projektisivuille. (21.11.2023)
 • Prof. Tanja Äärelä avaa konsultatiivisen sairaalaopetuksen näkymiä kouluakäymättömyyteen Ylen uutisissa (TV, radio, verkkouutiset). (20.11.2023)
 • Vaatu-tilastointipäivä on keskiviikko 22.11.2023. Vastauslinkit Vaatu-yksiköiden johtajille postitetaan viikon 47 alussa. (13.11.2023)
 • Moninainen koulu 2 – intensiivisintä tukea tarvitsevat oppilaat kaikille yhteisessä koulussa -koulutuskokonaisuus sai n. 40 000 €:n rahoituksen ajalle 15.5.2023-30.6.2025. Rahoituksen myötä voidaan hankkeessa tuottaa esi- ja perusopetuksen henkilöstölle pohjatietoa vaativaan monialaiseen tukeen liittyvistä teemoista sekä tarjota arkeen sovellettavaa osaamista. Tämä tapahtuu tutustumalla niihin toimijoihin ja menetelmiin, jotka ovat kansallisesti koulujen ja opettajien käytettävissä, esimerkkeinä konsultatiivista tukea tarjoavat organisaatiot (konsultatiivinen sairaalaopetus, Vaatu-konsultaatiomalli, Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toimintamallit, syrjäytymisen ehkäisyä ja sovittelua rakentavat toimintamallit). Kokonaisuuden pääarkkitehtina on professori Tanja Äärelä (LY). (29.5.2023)
 • Elmeri-konsultaatio tutkimuskohteeksi. Vaatu-tutkimusryhmä on sopinut Elmeri-koulujen kanssa siitä, että se tutkii Elmeri-verkoston aloittamaa konsultaatiopalvelua. (27.3.2023)
 • KM, erityisluokanopettaja (sairaalaopettaja) Eija Mäkinen jatko-opiskelijaksi (LY) VAATU-tutkimusryhmään. Vuodesta 2007 alkaen sairaalaopetuksessa toiminut Mäkinen aloitti VAATU-tutkimusryhmässä väitöstutkimuksen konsultatiivisesta sairaalaopetuksesta. Pääohjaajana toimii professori Tanja Äärelä (LY) ja toisena ohjaajana dosentti Jyrki Huusko (UEF). Mäkisen tutkimus kytkeytyy käynnissä olevaan konsultatiivisen sairaalaopetuksen kehittämishankkeeseen.

Lukuvuoden 2023-2024 koulutus- tai esitelmätilaisuuksia:

 • 15.8.2023. Rakenteellinen ja pedagoginen koulun kehittäminen. Moninainen koulu 2 – intensiivisintä tukea tarvitsevat oppilaat kaikille yhteisessä koulussa. Lapin yliopisto (Opetushallituksen rahoittama koulutus), etä.
 • 5.9.2023. Esi- ja alkuopetuksen oppilaat sairaalaopetustilaston ja konsultaatioaineiston valossa. Sairaalassa järjestettävän varhaiskasvatuksen kehittämishanke, etä.
 • 27.10.2023. Sairaalaopetus ja perheiden tukeminen. Vanhemmuuden ja perheiden tuen ilmiötyöpaja. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun sote, Joensuu.
 • 14.11.2023. Vahvasti oireilevat lapset koulussa. Lastenpsykiatripäivät 2023. Yhteiset lapset koulutiellä ja hoitopolulla – Mitä on toimiva moniammatillinen yhteistyö? Helsinki.
 • 14.11.2023. Laitoskoulujen konsultatiivinen työ lähikoulujen tukena. Lastenpsykiatripäivät 2023. Yhteiset lapset koulutiellä ja hoitopolulla – Mitä on toimiva moniammatillinen yhteistyö? Helsinki.
 • 16.11.2023. Sairaalaopetus kansallisesti uusimman tutkimustiedon valossa. Sairaalaopetuksen johdon neuvottelupäivät. Jyväskylä.
 • 17.11.2023. Tutkijoiden terveiset. Sairaalaopetuspäivät 17.-18.11.2023. Jyväskylä.
 • 27.11.2023. Vaativan monialaisen tuen toimijat Suomessa. Mitähän VAATUa? – vaativan monialaisen tuen yhteistyön edistäminen -webinaari. Itä-Suomen aluehallintovirasto.
 • 27.11.2023. Millaisia taitoja tämän päivän aikuinen tarvitsee? Mitähän VAATUa? – vaativan monialaisen tuen yhteistyön edistäminen -webinaari. Itä-Suomen aluehallintovirasto.

Tutkimusryhmän / tutkimusryhmäläisten julkaisuja

Kirjat ja artikkelit

2024

 • Huusko, J., Äärelä, T. & Pietarinen, J. 2024. Yhtenäisen perusopetuksen kehittämisestä kaikille yhteisen perusopetuksen kehittämiseen. Teoksessa P. Johnson, K. Tanttu, M. Heikkinen & H. Maunumäki (toim.) Yhtenäisempi peruskoulu – Rohkeita ja kestäviä ratkaisuja yhtenäiskoulun kehittämiseen. Professional Publishing Finland, 181-188. (hyväksytty julkaistavaksi)
 • Äärelä, T. & Huusko, J. 2024. Laitoskoulujen opetusjärjestelyt tänään. Teoksessa T. Harrikari & M. Jahnukainen (toim.) Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa, 14. täysin uudistettu painos. Vastapaino. (hyväksytty julkaistavaksi)

2023

2022

2021

2020

2019

 • Äärelä, T. & Huusko, J. 2019. Sairaalaopettajien ajatuksia konsultatiivisesta työstä sairaalaopetuksessa. Erityiskasvatus 2/2019, 24.

2016

Väitöskirjat

 • Äärelä, T. 2012. ”Aika palijon vaikuttaa minkälainen ilime opettajalla on naamalla.” : nuoret vangit kertovat peruskouluajoistaan. Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 105. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-484-586-1
 • Huusko, J. 1999. Opettajayhteisö koulun omaleimasten vahvuuksien hahmottajana, käyttäjänä ja kehittäjänä. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja, 49. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4609-6

VAATU-vuosikartoitukset

2022

 • Julkaistaan artikkelissa Äärelä, T. & Huusko, J. 2024. Laitoskoulujen opetusjärjestelyt tänään. Teoksessa T. Harrikari & M. Jahnukainen (toim.) Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa, 14. täysin uudistettu painos. Vastapaino. (hyväksytty julkaistavaksi). Vastapainon sivuilla tieto julkaisuajankohdasta: ”Uusintapainos tulossa 30.3.2024. Tilattavissa 90 vuorokautta ennen ilmestymispäivää.

2021

2020

2019

2017-2018

Yhteistyö

Tiedostot

12 kappaletta

Avainsanat