ELISA TIILIKAINEN

Tutkijatohtori

Olen vanhuudesta ja ikääntyvien sosiaalisista suhteista kiinnostunut valtiotieteiden tohtori. Vuonna 2016 valmistuneessa väitöskirjassani tarkastelin ikääntyvien yksinäisyyttä elämänkulun näkökulmasta ja laadullista seurantaotetta hyödyntäen. Yksinäisyyttä käsittelevien tutkimusten lisäksi olen työskennellyt muun muassa gerontologista sosiaalityötä, iäkkäiden ongelmapelaamista ja ikääntyvien asuinympäristöä käsittelevissä hankkeissa. Viimeisimpänä olen ollut mukana laajassa PROMEQ-tutkimushankkeessa, jossa etsitiin vaikuttavia keinoja yksin asuvien ikäihmisten hyvinvoinnin tukemiseksi. Tapani tehdä tutkimusta on ennen kaikkea laadullinen, mutta haaveenani on löytää taito yhdistää erilaisia tutkimusmenetelmiä. Tällä hetkellä olen erityisen innostunut narratiivisesta gerontologiasta ja sen hyödyntämisestä erilaisten elämänkulun taitekohtien tutkimuksessa.

Annan mielelläni ohjausta niin ikääntymiseen ja elämänkulkuun kiinnittyviin tutkimusaiheisiin kuin menetelmällisiin kysymyksiin liittyen.

Yhteystiedot

Huoneen tiedot

Kuopio Snellmania h.3112

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Yhteiskuntatieteiden laitos

Sähköposti

elisa.tiilikainen@uef.fi

Puhelin

050 413 4680

Avainsanat

Julkaisut

Opetustehtävät

Moniammatillinen yhteistoimijuus suursimulaation keinoin -opintojakso (UEF, sosiaalityö)
Sosiaalioikeuden klinikka -opintojakso (UEF, sosiaalityö)
Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö -opintojakso (UEF, sosiaalityö)
Laadullisten menetelmien harjoituskurssi (UEF, sosiaalitieteet)
Vanhuus kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä -opintojakso (UEF, Aducate)
Sosiaaliset suhteet vanhuudessa -opintojakso (UEF, Aducate)

Pro gradu -tutkielmien ohjaus (sosiaalityö ja sosiologia)

Linkit

Tutkimusryhmät