ELISA TIILIKAINEN

Yliopistotutkija (Tenure Track)

Olen vanhuudesta ja ikääntyvien sosiaalisista suhteista kiinnostunut valtiotieteiden tohtori. Väitöskirjassani tarkastelin ikääntyvien yksinäisyyttä elämänkulun näkökulmasta. Yksinäisyyttä käsittelevien tutkimusten lisäksi olen työskennellyt muun muassa ikämiesten yhteisöllisyyttä, gerontologista sosiaalityötä, iäkkäiden ongelmapelaamista ja ikääntyvien asuinympäristöä ja naapurisuhteita käsittelevissä hankkeissa. Lisäksi olen ollut mukana laajassa PROMEQ-tutkimushankkeessa, jossa etsitiin vaikuttavia keinoja yksin asuvien ikäihmisten hyvinvoinnin tukemiseksi. Tällä hetkellä olen erityisen innostunut narratiivisesta gerontologiasta ja sen hyödyntämisestä vanhenemisen ja erilaisten elämänkulun taitekohtien tutkimuksessa.

Poimintoja mediasta:

Asiantuntijahaastattelu, SuomiAreena, Kuka viereesi jää -keskustelutilaisuus, Pori 17.7.2019: https://www.mtv.fi/sarja/suomiareena-33001006007/kuka-viereesi-jaa-ikaantyneiden-yksinaisyyteen-on-puututtava-nyt-111433

Asiantuntijahaastattelu, Seura-lehti, 19.8.2019: https://seura.fi/ilmiot/tarinat/ajatus-etta-kaikki-vanhat-ihmiset-haluavat-asua-kotona-niin-pitkaan-kuin-mahdollista-on-viety-liian-pitkalle-tutkijaprofessori-elisa-tiilikainen-tuntee-moninaisen-yksinaisyyden/

Asiantuntijahaastattelu, Radio Suomi, 18.5.2020: https://areena.yle.fi/audio/1-50503907

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Yhteiskuntatieteiden laitos

Sähköposti

elisa.tiilikainen@uef.fi

Puhelin

050 413 4680

Avainsanat

Opetustehtävät

Vanhuus kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä -opintojakso (UEF, Aducate)
Sosiaaliset suhteet vanhuudessa -opintojakso (UEF, Aducate)
Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö -opintojakso (UEF, sosiaalityö)
Laadullisten menetelmien harjoituskurssi (UEF, sosiaalitieteet)
Sosiaalioikeuden klinikka -opintojakso (UEF, sosiaalityö ja oikeustieteet)
Moniammatillinen yhteistoimijuus suursimulaation keinoin -opintojakso (UEF, Savoania amk ja Karelia amk)

Pro gradu -tutkielmien ohjaus (sosiaalityö ja sosiologia)

Annan mielelläni ohjausta ikääntymiseen, elämänkulkuun, yksinäisyyteen ja laadullisiin menetelmiin liittyen.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n puheenjohtaja

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF

Linkit

Julkaisut