ELISA TIILIKAINEN

Apulaisprofessori

Olen vanhuudesta ja ikääntyvien sosiaalisista suhteista kiinnostunut valtiotieteiden tohtori ja sosiaalityön dosentti. Toimin tällä hetkellä yhteiskuntatieteiden laitoksella yliopistotutkijana vakinaistamispolussa ja teen monipuolisesti sekä tutkimukseen että opetukseen liittyvää työtä erityisesti ikääntymisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kysymysten parissa. Johdan Suomen Akatemian rahoittamaa kotihoidon asiakkaiden syrjäytymistä käsittelevää tutkimushanketta (SOLDEX) sekä gerontologista sosiaalityötä ja ikääntyvien erityisen tuen tarpeita käsittelevän tutkimushankkeen (GERIT) työpakettia. Sosiaaligerontologian tutkimusryhmääni kuuluu sekä väitöskirja- että postdoctutkijoita. Yliopistotyöni ohella olen Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n puheenjohtaja ja teen tiivistä yhteistyötä myös monien järjestötoimijoiden kanssa.

Poimintoja mediasta:

Asiantuntijahaastattelu, YLE Akuutti, 31.10.2021: https://areena.yle.fi/1-50640934

Asiantuntijahaastattelu, SuomiAreena, Kuka viereesi jää -keskustelutilaisuus, Pori 17.7.2019: https://www.mtv.fi/sarja/suomiareena-33001006007/kuka-viereesi-jaa-ikaantyneiden-yksinaisyyteen-on-puututtava-nyt-111433

Asiantuntijahaastattelu, Seura-lehti, 19.8.2019: https://seura.fi/ilmiot/tarinat/ajatus-etta-kaikki-vanhat-ihmiset-haluavat-asua-kotona-niin-pitkaan-kuin-mahdollista-on-viety-liian-pitkalle-tutkijaprofessori-elisa-tiilikainen-tuntee-moninaisen-yksinaisyyden/

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Yhteiskuntatieteiden laitos

Sähköposti

elisa.tiilikainen@uef.fi

Puhelin

050 413 4680

Avainsanat

Opetustehtävät

Vanhuus kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä -opintojakso (UEF, Jatkuvan oppimisen keskus)
Sosiaaliset suhteet vanhuudessa -opintojakso (UEF, Jatkuvan oppimisen keskus)
Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö -opintojakso (UEF, sosiaalityö)
Sosiaalityön ja hyvinvointioikeuden klinikka -opintojakso (UEF, sosiaalityö ja oikeustieteet)

Pro gradu -tutkielmien ohjaus (sosiaalityö ja sosiologia)

Annan mielelläni ohjausta ikääntymiseen, elämänkulkuun, yksinäisyyteen ja laadullisiin menetelmiin liittyen.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n puheenjohtaja

Tutkimusryhmät - UEF

PROJEKTIT - UEF

Linkit

Julkaisut