Tarkenna hakuasi

Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia profiilikuva

Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia

Tutkimusryhmä
01.01.2001 -
Karjalan tutkimuslaitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Johtajat

Spatia on Itä-Suomen yliopistossa toimiva soveltavaan tutkimukseen, arviointeihin ja aluekehittämiseen erikoistunut yksikkö.  Spatiassa tehdään tutkimuksia ja selvityksiä sekä tuotetaan asiantuntijapalveluja valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen kehitystyön tarpeisiin. Lisäksi osallistumme kehittämishankkeisiin. Tutkimukset ja selvitykset toteutetaan yliopiston monitieteisen asiantuntijaverkoston avulla. Asiakkaitamme ovat kehittämisorganisaatiot, yritykset, kunnat, kaupungit ja valtionhallinto. Olemme mukana myös kansainvälisissä tutkimusohjelmissa.

 

TUTKIMUS- JA SELVITYSHANKKEET

KUMU – Kuntien muuttuva rooli työllisyys- ja elinkeinopalveluissa (2023-2024)
Alueellisen opintolainahyvityskokeilun esiselvitys (2021-2022)
– RAVIT – Julkisten rahavirtojen kohdentuminen maaseutu- ja kaupunkialueille (2022-2024)
MONIPOKA – Monipaikkainen Pohjois-Karjala
MONIVOIMA – Monipaikkaisuus voimavarana ja haasteena erilaistuvissa kunnissa
TIETOMAA UUDISTAA – Älykkään ja kestävän tietointensiivisen talouden ohjaaminen Suomen maaseutualueilla
ALKUVOIMA-esiselvitys: Älykäs sopeutuminen Pohjois-Karjalan maaseudulla(2021-2022)
ÄLY – Mitä on älykäs sopeutuminen Suomessa? (2021-2022)
Pienten kuntien strategiat ja luovat ratkaisut PISARA (2020-2022)
Sopeutuvat innovatiiviset maaseudut SOMA (2020-2022)
Puhti – Muuttuvat yritystoiminnan muodot Pohjois-Karjalan maaseudulla -hanke (2018-2021)
Pitkäaikaistyöttömien potentiaali työvoimavarantona (2018-2019)
Maakuntauudistus ja vahvistuvat yhteistyörakenteet sivistyksen ja hyvinvoinnin edistämisessä (2018)
Tutkimus sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista sote-alojen henkilöstöön sukupuolten tasa-arvon kannalta
Uudistuvat elinvoimataajamat (2017-2019)
Smart Countryside: Maaseudun palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä
– Nopeiden tietoliikenneyhteyksien lisäarvo työlle ja opiskelulle maaseudulla
– Joensuun seudun elinkeino-ohjelman lähtötilanneanalyysi
– Saaristo-ohjelman laatiminen
– URBACT-ohjelman kansallinen yhteystaho
– Pohjois-Karjalan maaseudun kehityksen ja tulevaisuuden luotain
– Maaseudun palvelujen kehittäminen digitalisaatiota hyödyntämällä
– Monikeskuksinen kunta
– Ennakoiva työmarkkina- ja toimialatieto kasvualojen osaamistarpeiksi (ETKO)
– Joensuun kaupungin maaseutupoliittisen ohjelman 2016-2020 laadinta

ARVIOINTIHANKKEET

– KYLÄKAUPPA – Päivittäistavarakauppapalvelun avustuksen kokeiluhankkeen arviointi (2023), Arviointiraportti (PDF)
– ALKE – Kansallisen aluekehittämisen toimintamallin arviointi (2023-2024), Arviointiraportti (PDF).
– Karelia ENI CBC 2014-2020 -ohjelman jälkiarviointi (2023-2024)
– Sopimuksellisuus alue- ja kaupunkikehittämisessä  (2022-2023, MDI/Spatia), Selvitys (PDF)
– Suomen CAP-strategiasuunnitelman ennakkoarviointi (2019-2022, MDI/Spatia/ Gaia Consulting), Arviointiraportti (PDF)
– Maaseutupolitiikan neuvoston arviointi (2020-2021, OwalGroup/Spatia), Arviointiraportti
– Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 arviointi  (2017-2019 MDI, TK-Eval, Kuntoutussäätö, Spatia)
– Hämeen ja Kaakkois-Suomen maaseutusuunnitelmien arviointi (2018-2019)
– Länsi-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelmien arviointi (2018-2019)
– Saaristopolitiikan arviointi (2017-2018)

Ajankohtaista

Avainsanat