Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia

Spatia on Itä-Suomen yliopistossa toimiva soveltavaan tutkimukseen, arviointeihin ja aluekehittämiseen erikoistunut yksikkö.  Teemme asiakkaillemme tutkimuksia ja selvityksiä sekä tuotamme asiantuntijapalveluja valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen kehitystyön tarpeisiin. Lisäksi osallistumme kehittämishankkeisiin. Tutkimukset ja selvitykset toteutetaan yliopiston monipuolisen ja korkeatasoisen asiantuntijaverkoston avulla. Asiakkaitamme ovat kehittämisorganisaatiot, yritykset, kunnat, kaupungit ja valtionhallinto. Olemme mukana myös kansainvälisissä tutkimusohjelmissa. 

UUSIMMAT TUTKIMUS- JA SELVITYSHANKKEET

– ÄLY – Mitä on älykäs sopeutuminen Suomessa?
– Pienten kuntien strategiat ja luovat ratkaisut PISARA
– Sopeutuvat innovatiiviset maaseudut SOMA
– Puhti – Muuttuvat yritystoiminnan muodot Pohjois-Karjalan maaseudulla -hanke
– Pitkäaikaistyöttömien potentiaali työvoimavarantona
– Maakuntauudistus ja vahvistuvat yhteistyörakenteet sivistyksen ja hyvinvoinnin edistämisessä
– Tutkimus sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista sote-alojen henkilöstöön sukupuolten tasa-arvon kannalta
– Uudistuvat elinvoimataajamat
– Nopeiden tietoliikenneyhteyksien lisäarvo työlle ja opiskelulle maaseudulla
– Joensuun seudun elinkeino-ohjelman lähtötilanneanalyysi
– Saaristo-ohjelman laatiminen
– URBACT-ohjelman kansallinen yhteystaho
– Pohjois-Karjalan maaseudun kehityksen ja tulevaisuuden luotain
– Maaseudun palvelujen kehittäminen digitalisaatiota hyödyntämällä
– Monikeskuksinen kunta
– Ennakoiva työmarkkina- ja toimialatieto kasvualojen osaamistarpeiksi (ETKO)
– Joensuun kaupungin maaseutupoliittisen ohjelman 2016-2020 laadinta

UUSIMMAT ARVIOINTIHANKKEET

– Maaseutupolitiikan neuvoston arviointi
– Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 arviointi
– Hämeen ja Kaakkois-Suomen maaseutusuunnitelmien arviointi
– Länsi-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelmien arviointi
– Saaristopolitiikan arviointi

Ryhmän sivut

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Linkit