Molekulaarinen lääketiede

Tutkimusryhmä

Sydän- ja verisuonitautien, pahalaatuisen aivokasvaimen sekä verisuonibiologian geeniterapian johtavia laboratorioita maailmassa. Erityisfokus on geenilääkkeiden kehittämisessä sekä translationaalisissa ja faasi I/II ihmisen kliinisissä geeniterapiatutkimuksissa.

Tutkimusryhmä kehittää ja testaa uusia geenihoitoja sydän- ja verisuonitautien, pahalaatuisen aivokasvaimen ja verisuonibiologian alueella. Geenilääkkeiden perustana olevien virusten tutkimus, geneettisen informaation käyttö sairauksien hoitoon, translationaalinen tutkimus sekä varhaisen vaiheen kliiniset geeniterapiatutkimukset kuuluvat ryhmän keskeisimpään osaamisalueeseen. Tutkimustyön tuloksena on tällä hetkellä loppuunsaatettu kaikkiaan kahdeksan kliinistä faasi I/II/III kliinistä geeniterapiatutkimusta.

Tutkimusryhmän kuvaus

Molekyylilääketieteen tutkimusryhmän fokus on uusien geeni- ja proteiinipohjaisten hoitojen kehittämisessä sydän- ja verisuonitauteihin, pahalaatuiseen aivokasvaimeen sekä sairauksiin, joissa verisuonibiologian häiriöt muodostavat keskeisen osan taudin syntymekanismeista. Ryhmä suoritti ensimmäisenä maailmassa suoran adenovirusvälitteisen geeninsiirron ihmisten verisuoniin jo vuonna 1996. Tärkeimpiin tutkimustuloksiin kuuluvat muun muassa verisuonikasvutekijä VEGF-A: n verisuonia suojaavan, angiogeneesista riippumattoman vaikutuksen tunnistaminen, uusien verisuonikasvutekijöiden tutkiminen, mutatointi ja karakterisointi sekä uusien lymfasuonistoa stimuloivien kasvutekijöiden osuuden selvittäminen verisuonitaudeissa. Lisäksi ryhmä on tehnyt useita merkittäviä parannuksia adenovirus-, lentivirus- ja bakulovirusgeenisiirtovektoreihin, geenejä ilmentäviin DNA sekvensseihin ja hoitojen kohdentamiseen tiettyihin kudoksiin. Ryhmä on myös identifioinut aivan uuden geeniterapiakonseptin epigeeniterapia jonka avulla voitaneen tulevaisuudessa entistä tarkemmin säädellä elimistön omien geenien toimintaa. Toistaiseksi kaksi ryhmän tekemistä perustutkimuslöydöksistä on onnistuttu viemään geenilääketestaukseen ihmisen phaasi II/III kliinisiin tutkimuksiin Euroopassa ja USA: ssa.

Tutkimusryhmän sivut

Ryhmän jäsenet - UEF

YHTEISTYÖKUMPPANIT - UEF

Yhteistyökumppanit